Pure Sine Wave vs Simulated Sine Wave

ปัจจุบันมี UPS จำหน่ายในท้องตลาดมากมาย แต่คนส่วนใหญ่ก็จะดูแค่ VA หรือ Watt ที่รองรับได้ วันนี้เราจะมาดูคุณสมบัติที่บางคนอาจจะยังไม่รู้จัก นั้นก็คือ Sine Wave หรือ คุณภาพกระแสไฟ ขณะ UPS ทำการ backup หรือทำหน้างานตอนสำรองไฟ

เมื่อไฟดับ UPS จะทำหน้าที่หลักของมันคือการสำรองไฟ โดยทำการจ่ายไฟจาก Battery ที่เก็บประจุไว้  โดยตัว UPS จะพยายามสร้างกระแสไฟให้เป็น Sine Wave ซึ่งส่วนใหญ่ UPS ทั่วไปจะ Simulate หรือ Modified กระแสไฟให้มีลักษณะคล้าย Sine Wave (คล้ายรูประฆังคว่ำ และ ระฆังหงาย) สลับกันไปมา ตามลักษณะกระแสไฟสลับ ซึ่งบางคนอาจจะเรียก Wave แบบนี้ว่า Square wave

และ จะมี UPS อีกประเภทที่สามารถสร้าง Sine wave ที่เป็น Sine wave จริงๆ ได้เลย หรือ เรียนกว่า Pure Sine Wave

 

การที่ UPS สามารถจ่ายกระแสไฟแบบ Sine wave ได้มันดีอย่างไร

จุดเด่น

จุดด้อย

กระแสไฟนิ่งกว่า หรือ Smooth กว่า เหมาะกับอุปกรณ์ที่ Sensitive กับกระแสไฟ เช่น เครื่องมือแพทย์ในห้อง Lab อุปกรณ์สื่อสาร Server  Workstation อุปกรณ์ Network เป็นต้น

ราคาสูงกว่า UPS ที่เป็น Simulated Sine Wave เนื่องจากมีกระบวนการในการทำ Sine Wave ที่มากกว่า จึงทำให้ราคาแพงกว่า

ช่วยยืดอายุอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้นานขึ้น

การลงทุนอาจจะดูความเหมาะสมกับความจำเป็น หากอุปกรณ์ต่อพ่วงไม่ได้ Sensitive กับกระแสไฟมาก เนื่องจาก Pure Sine Wave จาก Battery จะได้ใช้ก็ต่อเมื่อไฟตกมากๆ หรือ ตอนไฟดับแค่นั้นเอง