พิมพ์

ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

9 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
 1. [LBP6030] Canon LBP6030 Mono Printer 3 Yrs

  ฿ 3,047.00

  ความละเอียด : 600 x 600 dpi
  การเชื่อมต่อ :USB 2.0 High Speed
  ความเร็วการพิมพ์ :18 แผ่น/นาที (A4)
  พิมพ์แผ่นแรกออกใน 10 วินาที
  ปริมาณการพิมพ์/เดือน : 200-800 หน้า
  ประสิทธิภาพสูงสุด/เดือน : 5000 หน้า
  รับประกัน 3 ปี
  Canon Call Center 0-2344-9988

   

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 2. [LBP6030w] Canon LBP6030w Mono Wifi Printer 3 Yrs

  ฿ 3,355.00

  ความละเอียด : 600 x 600 dpi
  การเชื่อมต่อ :USB 2.0 High Speed / Wi-Fi 802.11b/g/n
  ความเร็วการพิมพ์ :18 แผ่น/นาที (A4)
  พิมพ์แผ่นแรกออกใน 10 วินาที
  ปริมาณการพิมพ์/เดือน : 200-800 หน้า
  ประสิทธิภาพสูงสุด/เดือน : 5000 หน้า
  รับประกัน 3 ปี
  Canon Call Center 0-2344-9988

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 3. [LBP162dw] Canon LBP162dw Mono Printer Wifi 3 Yrs

  ฿ 6,533.00

  ความละเอียด : up to 600 x 600 dpi
  การเชื่อมต่อ : USB 2.0 High Speed / Wifi 802.11b/g/n
  ความเร็วการพิมพ์ : 28 แผ่น/นาที (A4)
  พิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ

  พิมพ์แผ่นแรกออกใน 15 วินาที
  ปริมาณการพิมพ์/เดือน : 600-3900 หน้า
  ประสิทธิภาพสูงสุด/เดือน : 30000 หน้า
  รับประกัน 3 ปี
  Canon Call Center 0-2344-9988

   

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 4. [LBP913w] Canon LBP913w Mono Printer Wifi 3 Yrs

  ฿ 7,467.00

  ความละเอียด : up to 600 x 600 dpi
  การเชื่อมต่อ : USB 2.0 High Speed / Wifi 802.11b/g/n
  ความเร็วการพิมพ์ : 22 แผ่น/นาที (A4)
  พิมพ์แผ่นแรกออกใน 15 วินาที
  ปริมาณการพิมพ์/เดือน : 800-3200 หน้า
  ประสิทธิภาพสูงสุด/เดือน : 20000 หน้า
  รับประกัน 3 ปี
  Canon Call Center 0-2344-9988

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 5. [LBP226dw] Canon LBP226dw Mono Duplex Printer Wifi 3 Yrs

  ฿ 14,019.00

  ความละเอียด : up to 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi
  การเชื่อมต่อ : USB 2.0 High Speed / Wifi 802.11b/g/n
  ความเร็วการพิมพ์ : 38 แผ่น/นาที (A4)
  พิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ

  พิมพ์แผ่นแรกออกใน 14 วินาที
  ปริมาณการพิมพ์/เดือน : 750-4000 หน้า
  ประสิทธิภาพสูงสุด/เดือน : 80000 หน้า
  รับประกัน 3 ปี
  Canon Call Center 0-2344-9988

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 6. [LBP228x] Canon LBP228x Mono Duplex Printer Wifi 3 Yrs

  ฿ 14,874.00

  หน้าจอทัสกรีนขนาด 5"
  ความละเอียด : up to 600 x 600 dpi
  การเชื่อมต่อ : USB 2.0 High Speed / Wifi 802.11b/g/n
  ความเร็วการพิมพ์ : 28 แผ่น/นาที (A4)
  พิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ

  พิมพ์แผ่นแรกออกใน 14 วินาที
  ปริมาณการพิมพ์/เดือน : 750-4000 หน้า
  ประสิทธิภาพสูงสุด/เดือน : 80000 หน้า
  รับประกัน 3 ปี
  Canon Call Center 0-2344-9988

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 7. [LBP325x] Canon LBP325x Mono Duplex Printer 3 Yrs

  ราคาพิเศษ ฿ 19,900.00 ราคาปรกติ ฿ 36,075.00

  3515C005AA
  ความละเอียด : up to 1200 x 1200 dpi
  การเชื่อมต่อ : USB 2.0 High Speed, RJ-45
  ความเร็วการพิมพ์ : 43 แผ่น/นาที (A4)
  พิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ

  พิมพ์แผ่นแรกออกใน 30 วินาที
  ปริมาณการพิมพ์/เดือน : 2000-7500 หน้า
  ประสิทธิภาพสูงสุด/เดือน : 150000 หน้า
  รับประกัน 3 ปี
  Canon Call Center 0-2344-9988

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 8. [LBP351x] Canon LBP351x Mono Duplex Printer 3 Yrs

  ฿ 43,060.00

  ความละเอียด : up to 1200 x 1200 dpi, 2400 x 600 dpi
  การเชื่อมต่อ : USB 2.0 High Speed
  ความเร็วการพิมพ์ : 55 แผ่น/นาที (A4)
  พิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ

  พิมพ์แผ่นแรกออกใน 29 วินาที
  ปริมาณการพิมพ์/เดือน : 3000-16000 หน้า
  ประสิทธิภาพสูงสุด/เดือน : 250000 หน้า
  รับประกัน 3 ปี
  Canon Call Center 0-2344-9988

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 9. [LBP352x] Canon LBP352x Mono Duplex Printer 3 Yrs

  ฿ 51,650.00

  ความละเอียด : up to 1200 x 1200 dpi, 2400 x 600 dpi
  การเชื่อมต่อ : USB 2.0 High Speed
  ความเร็วการพิมพ์ : 62 แผ่น/นาที (A4)
  พิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ

  พิมพ์แผ่นแรกออกใน 29 วินาที
  ปริมาณการพิมพ์/เดือน : 5000-20000 หน้า
  ประสิทธิภาพสูงสุด/เดือน : 280000 หน้า
  รับประกัน 3 ปี
  Canon Call Center 0-2344-9988

  รายละเอียดเพิ่มเติม
ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

9 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า