Mobile Workstation

Lenovo ThinkPad Workstation ทุกรุ่น (2023) รีวิว, สเปค, ราคา และการเปรียบเทียบLenovo ThinkPad Workstation รุ่นใหม่ประจำปี 2023 มีให้เลือกหลากหลายตามงบประมาณ และ ลักษณะการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอ 14 นิ้ว 15.6 ซึ่งปัจจุบันเทรนการใช้งานจะเปลี่ยนเป็น 16 นิ้วแทน และยังมีขนาด 17 นิ้วที่รองรับการใช้งานหน้าจอขนาดใหญ่Lenovo ThinkPad P14s Gen 4 (Intel) ทุกรุ่น (2023) รีวิว, สเปค, ราคา และการเปรียบเทียบ
หน้าจอ14 inch สามารถเลือกความสะเอียดสูงสุด 2.8K (2880x1800)
รองรับ CPU สูงสุด 13th Gen Intel Core i7-1370P
รองรับ Windows 11 Pro
รองรับ GPU NVIDIA RTX A500
ใส่แรมได้สูงสุด 64GB LPDDR5/x-7500 หรือ 48GB DDR5-5600
รองรับ 1x 2TB M.2 PCIe NVMe SSD

P14s Gen 4 CPU Graphics RAM Storage Monitor OS Price

21HF0000TH

i7-1370P UHD 16GB 512 SSD 14 WUXGA Win11Pro ราคาติดต่อเซล

21HF0001TH

i5-1340P UHD 16GB 256 SSD 14 WUXGA Win11Pro ราคาติดต่อเซล
21HF0002TH i7-1360P UHD 16GB 512 SSD 14 WUXGA Win11Pro ราคาติดต่อเซล

21HF000DTH

i7-1370P UHD 16GB 512 SSD 14 WUXGA Win11ProDG ราคาติดต่อเซล

21HF000ETH

i5-1340P UHD 16GB 256 SSD 14 WUXGA Win11ProDG ราคาติดต่อเซล

21HF000FTH

i7-1360P UHD 16GB 512 SSD 14 WUXGA Win11ProDG ราคาติดต่อเซล

21HF0023TH

i7-1370P RTX A500 4GB 16GB 512 SSD 14 WUXGA Win11ProDG ราคาติดต่อเซล

21HF0024TH

i5-1340P RTX A500 4GB 16GB 256 SSD 14 WUXGA Win11ProDG ราคาติดต่อเซล

21HF0025TH

i7-1360P RTX A500 4GB 16GB 512 SSD 14 WUXGA Win11ProDG ราคาติดต่อเซล

21HF002UTH

i7-1360P RTX A500 4GB 16GB 512 SSD 14 WUXGA Win11Pro ราคาติดต่อเซล

21HF002VTH

i7-1360P RTX A500 4GB 16GB 1TB SSD 14 WUXGA Win11Pro ราคาติดต่อเซล
21HF002WTH i7-1360P RTX A500 4GB 16GB 1TB SSD 14 2.2K Win11Pro ราคาติดต่อเซล
21HF002XTH i7-1370P RTX A500 4GB 16GB 1TB SSD 14 2.2K Win11Pro ราคาติดต่อเซล
21HF0038TH i7-1360P RTX A500 4GB 32GB 1TB SSD 14 2.2K Win11Pro ราคาติดต่อเซล
21HF0039TH i7-1370P RTX A500 4GB 32GB 1TB SSD 14 2.2K Win11Pro ราคาติดต่อเซล

*หมายเหตุ : Win11ProDG (Downgrade Win10Pro)


Lenovo ThinkPad P1 Gen 6 (Intel) ทุกรุ่น (2023) รีวิว, สเปค, ราคา และการเปรียบเทียบ
หน้าจอ 16 นิ้ว สามารถเลือกความละเอียดสูงสุด WQUXGA (3840x2400)
รองรับ CPU สูงถึง 13th Gen Intel Core i9-13900H
รองรับ Windows® 11 Pro
รองรับ GPU สูงถึง NVIDIA RTX 5000 หรือ GeForce RTX 4090
ใส่แรมได้สูงถึง 96GB DDR5-5600, 2x SO-DIMM
ใส่ SSD ได้ 2 x 4TB M.2 PCIe NVMe รองรับการทำ RAID 0/1

P1 Gen 6 CPU Graphics RAM Storage Monitor OS Price
21FV0002TH i7-13700H RTX A1000 6GB 16GB 512 SSD 16 WUXGA Win11Pro ราคาติดต่อเซล
21FV0003TH i7-13700H RTX 2000 8GB 16GB 512 SSD 16 WUXGA Win11Pro ราคาติดต่อเซล
21FV0004TH i7-13800H RTX 3500 12GB 32GB 512 SSD 16 WUXGA Win11Pro ราคาติดต่อเซล
21FV0005TH i7-13800H RTX 4000 12GB 32GB 512 SSD 16 WUXGA Win11Pro ราคาติดต่อเซล
21FV0006TH i9-13900H RTX 5000 16GB 32GB 512 SSD 16 WUXGA Win11Pro ราคาติดต่อเซลLenovo ThinkPad P16v Gen 1 (Intel) ทุกรุ่น (2023) รีวิว, สเปค, ราคา และการเปรียบเทียบ
หน้าจอ 16 นิ้ว เลือกความละเอียดสูงสุดได้ถึง WQUXGA (3840x2400)
รองรับ CPU สูงสุด 13th Gen Intel Core i9-13900H
รองรับ Windows 11 Pro
รองรับ GPU สูงถึง NVIDIA RTX 2000
ใส่แรมได้สูงถึง 96GB DDR5-5600, 2x SO-DIMM
ใส่ SSD ได้สูงถึง 2 x 2TB M.2 PCIe NVMe รองรับ RAID 0/1

P16v Gen 1 CPU Graphics RAM Storage Monitor OS Price
21FC0006SG i7-13700H RTX A500 4GB 16GB 512 SSD 16 WUXGA Win11Pro ราคาติดต่อเซล
21FC0007SG i7-13700H RTX A1000 6GB 16GB 512 SSD 16 WUXGA Win11Pro ราคาติดต่อเซล
21FC0008SG i7-13800H RTX 2000 8GB 16GB 512 SSD 16 WUXGA Win11Pro ราคาติดต่อเซล
21FC0009SG i9-13900H RTX 2000 8GB 16GB 512 SSD 16 WUXGA Win11Pro ราคาติดต่อเซล


Lenovo ThinkPad P16 Gen 2 (Intel) ทุกรุ่น (2023) รีวิว, สเปค, ราคา และการเปรียบเทียบ
หน้าจอ 16 นิ้ว เลือกความละเอียดสูงสุดถึง WQUXGA (3840x2400)
รองรับ CPU ถึง Core i9-13980HX
รองรับ Windows 11 Pro
รองรับ GPU สูงสุด NVIDIA RTX 5000
ใส่แรมได้ถึง 192GB DDR5 ECC, 4x SO-DIMM
ใส่ SSD ได้สูงถึง 2x 4TB M.2 PCIe NVMe รองรับ RAID 0/1

P16 Gen 2 CPU Graphics RAM Storage Monitor OS Price
21FA001FTH i7-13850HX RTX 3500 12GB 32GB 512 SSD 16 WUXGA Win11Pro ราคาติดต่อเซล
21FA001GTH i9-13950HX RTX 4000 12GB 32GB 512 SSD 16 WUXGA Win11Pro ราคาติดต่อเซล
21FA001HTH i7-13850HX RTX 3500 12GB 32GB 512 SSD 16 WUXGA Win11Pro ราคาติดต่อเซล
21FA001KTH i7-13700HX RTX A1000 6GB 16GB 512 SSD 16 WUXGA Win11Pro ราคาติดต่อเซล
21FA001LTH i7-13700HX RTX 2000 8GB 16GB 512 SSD 16 WUXGA Win11Pro ราคาติดต่อเซล
21FA001NTH i9-13950HX RTX 4000 12GB 32GB 512 SSD 16 WUXGA Win11Pro ราคาติดต่อเซล
21FA001PTH i9-13980HX RTX 4000 12GB 32GB 512 SSD 16 WUXGA Win11Pro ราคาติดต่อเซล


Lenovo ThinkPad P16s Gen 2 (Intel) ทุกรุ่น (2023) รีวิว, สเปค, ราคา และการเปรียบเทียบ
หน้าจอ 16 นิ้ว เลือกความละเอียดได้สูงถึง WQUXGA (3840x2400)
รองรับ CPU ได้สูงถึง 13th Gen Intel Core i7-1370P
รองรับ Windows 11 Pro
รองรับ GPU ได้สูงสุดถึง NVIDIA RTX A500
ใส่แรมได้ถึง 64GB LPDDR5/x-7500 หรือ 48GB DDR5-5600
รองรับ SSD สูงถุง 1 x 2TB M.2 PCIe NVMe

P16s Gen 2 CPU Graphics RAM Storage Monitor OS Price
21HK0000TH i7-1370P UHD 16GB 512 SSD 16 WUXGA Win11Pro ราคาติดต่อเซล
21HK0001TH i5-1340P UHD 16GB 256 SSD 16 WUXGA Win11Pro ราคาติดต่อเซล
21HK0002TH i7-1360P UHD 16GB 512 SSD 16 WUXGA Win11Pro ราคาติดต่อเซล
21HK001DTH i7-1370P UHD 16GB 512 SSD 16 WUXGA Win11ProDG ราคาติดต่อเซล
21HK001ETH i5-1340P UHD 16GB 256 SSD 16 WUXGA Win11ProDG ราคาติดต่อเซล
21HK001FTH i7-1360P UHD 16GB 512 SSD 16 WUXGA Win11ProDG ราคาติดต่อเซล
21HK0023TH i7-1370P RTX A500 4GB 16GB 512 SSD 16 WUXGA Win11ProDG ราคาติดต่อเซล
21HK0024TH i5-1340P RTX A500 4GB 16GB 256 SSD 16 WUXGA Win11ProDG ราคาติดต่อเซล
21HK0025TH i7-1360P RTX A500 4GB 16GB 512 SSD 16 WUXGA Win11ProDG ราคาติดต่อเซล
21HK002QTH i7-1360P RTX A500 4GB 16GB 512 SSD 16 WUXGA Win11Pro ราคาติดต่อเซล
21HK002RTH i7-1360P RTX A500 4GB 16GB 1TB SSD 16 WUXGA Win11Pro ราคาติดต่อเซล
21HK002STH i7-1360P RTX A500 4GB 32GB 1TB SSD 16 WUXGA Win11Pro ราคาติดต่อเซล
21HK002TTH i7-1370P RTX A500 4GB 32GB 1TB SSD 16 WUXGA Win11Pro ราคาติดต่อเซล
21HK002UTH i7-1360P RTX A500 4GB 16GB 512 SSD 16 WUXGA Win11Pro ราคาติดต่อเซล

 *หมายเหตุ : Win11ProDG (Downgrade Win10Pro)

ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

1 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
 1. [21D7S0T900] Lenovo ThinkPad Workstation P16 Gen1 16-inch Intel i7-12850HX 16GB 1TBSSD DOS 3Yrs

  ฿ 59,000.00

  21D7S0T900

  16" WQXGA (2560x1600) IPS 400nits Anti-glare
  Intel® Core™ i7-12800HX up to 4.8GHz 16C(8P+8E) 24T 25MB

  16GB DDR5-4800 SoDIMM
  M.2 SSD 1TB NVMe
  Integrated Graphics
  WiFi 6E + BT 5.1
  OS : DOS
  3Yrs Premier Support

  Lenovo Premier Support - Mon-Fri : 9AM-8PM
  Tel. 02–104-0791
  Tel. 1800-012-250
  Email : [email protected]

  รายละเอียดเพิ่มเติม
ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

1 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า