เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 4,000 บาท ล่าสุด ธันวาคม 2564

คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้

ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

1 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
 1. [Z4B04A#ICT] HP Ink Tank 315 AiO Printer 2Yrs Onsite

  ราคาพิเศษ ฿ 3,990.00 ฿ 3,990.00 ราคาปรกติ ฿ 4,570.00

  *ราคาพิเศษ ICT สำหรับหน่วยงานราชการ ที่มีใบสั่งซื้อเท่านั้น

  • Print / Scan / Copy 
  • ความเร็ว 8/5 แผ่นต่อนาที (ฺดำ/สี)
  • พิมพ์แผ่นแรกออกใน 14 วินาที
  • แนะนำปริมาณการพิพม์ต่อเดือนที่ 400 ถึง 800
  • รองรับงานหนักได้ถึงเดือนละ 3000 แผ่น
  • ความละเอียด 4800 x 1200 dpi
  • เหมาะสำหรับใช้งาน 1 - 3 คน
  • ประกัน 2 ปี Onsite
  • ผ่าน HP Call Center 02 787 3344 / 1800 294 207 (โทรฟรี)
  รายละเอียดเพิ่มเติม
ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

1 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า