ข้อ 43. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 4,100 บาท

ข้อ 43. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 4,100 บาท

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 4,100 บาท ล่าสุด 13 มีนาคม 2566

คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้

ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

2 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
 1. [DCP-T220#ICT] BROTHER DCP-T220 Inktank 2 Yrs ICT

  ฿ 3,831.00

  *ราคา ICT สำหรับหน่วยงานราชการทีมีใบสั่งซื้อเท่านั้น

  DCP-T220#ICT
  Print / Scan / Copy

  ความละเอียด : up to 1200 x 6000 dpi
  การเชื่อมต่อ : USB 2.0
  ความเร็วการพิมพ์ : สี/ขาวดำ 11/28 แผ่น/นาที (A4)
  ความจุถาดกระดาษ 150 แผ่น
  ประกัน 2 ปี หรือ 30,000 แผ่น
  Brother Call Center 0-2665-7777, 0-2665-7778

   

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 2. [4SR29A#ICT] HP Smart Tank 500 AiO Printer 2Yrs Onsite

  ราคาพิเศษ ฿ 3,831.00 ราคาปรกติ ฿ 4,383.00

  *ราคา ICT สำหรับหน่วยงานราชการที่มีใบสั่งซื้อเท่านั้น
  4SR29A#ICT

  • Print / Scan / Copy
  • ความเร็ว 11/5 แผ่นต่อนาที (ดำ/สี)
  • พิมพ์แผ่นแรกออกใน 14 วินาที
  • แนะนำปริมาณการพิพม์ต่อเดือนที่ 400 ถึง 800
  • รองรับงานหนักได้ถึงเดือนละ 1000 แผ่น
  • ความละเอียด 1200 x 1200 dpi
  • เชื่อมต่อด้วย USB 2.0
  • เหมาะสำหรับใช้งาน 1 - 3 คน
  • ประกัน 2 ปี Onsite
  • ผ่าน HP Call Center 02 787 3344 / 1800 294 207 (โทรฟรี)
  รายละเอียดเพิ่มเติม
ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

2 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า