Laser ดำ

ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

รายการ 1-10 ของ 19

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
หน้า
 1. [HL-1110] Brother HL-1110 Mono Laser Printer 2 Yrs

  ฿ 1,859.81 ฿ 1,859.81

  ความละเอียด : up to 2400 x 600 dpi
  การเชื่อมต่อ : USB 2.0 High Speed
  ความเร็วการพิมพ์ : 20 แผ่น/นาที (A4)
  พิมพ์แผ่นแรกออกใน 10 วินาที
  รับประกัน 2 ปี
  ปริมาณการพิมพ์ 250-1800 หน้า/เดือน
  Brother Call Center 0-2665-7777, 0-2665-7778

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 2. [DCP-1510] Brother DCP-1510 Mono Multifunction Printer 2 Yrs

  ฿ 3,074.77 ฿ 3,074.77

  Print / Scan / Copy
  ความละเอียด : up to 2400 x 600 dpi
  การเชื่อมต่อ : USB 2.0 High Speed
  ความเร็วการพิมพ์ : 20 แผ่น/นาที (A4)
  พิมพ์แผ่นแรกออกใน 10 วินาที
  รับประกัน 2 ปี
  ปริมาณการพิมพ์ 250-1800 หน้า/เดือน
  Brother Call Center 0-2665-7777, 0-2665-7778

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 3. [HL-L2320D] Brother HL-L2320D Mono Laser Printer 3 Yrs

  ฿ 3,261.68 ฿ 3,261.68

  ความละเอียด : up to 2400 x 600 dpi
  การเชื่อมต่อ : USB 2.0 High Speed
  ความเร็วการพิมพ์ : 20 แผ่น/นาที (A4)
  พิมพ์แผ่นแรกออกใน 8.5 วินาที
  รับประกัน 3 ปี
  ปริมาณการพิมพ์ 250-2000 หน้า/เดือน
  Brother Call Center 0-2665-7777, 0-2665-7778

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 4. [DCP-1610W] Brother DCP-1610W Mono Multifunction Printer 2 Yrs

  ฿ 3,728.97 ฿ 3,728.97

  Print / Scan / Copy
  ความละเอียด : up to 2400 x 600 dpi
  การเชื่อมต่อ : USB 2.0 High Speed / Wifi
  ความเร็วการพิมพ์ : 20 แผ่น/นาที (A4)
  พิมพ์แผ่นแรกออกใน 10 วินาที
  รับประกัน 2 ปี
  ปริมาณการพิมพ์ 250-1800 หน้า/เดือน
  Brother Call Center 0-2665-7777, 0-2665-7778

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 5. [MFC-1910W] Brother MFC-1910W Mono Multifunction Printer 2 Yrs

  ฿ 4,943.93 ฿ 4,943.93

  Print / Scan / Copy / Fax
  ความละเอียด : up to 2400 x 600 dpi
  การเชื่อมต่อ : USB 2.0 High Speed / LAN
  ความเร็วการพิมพ์ : 20 แผ่น/นาที (A4)
  พิมพ์แผ่นแรกออกใน 10 วินาที
  ปริมาณการพิมพ์ 250 - 1800 หน้า/เดือน
  รับประกัน 2 ปี
  Brother Call Center 0-2665-7777, 0-2665-7778

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 6. [MFC-L2700D] Brother MFC-L2700D Mono Multifunction Printer 3 Yrs

  ฿ 5,037.38 ฿ 5,037.38

  Print / Scan / Copy / Fax
  ความละเอียด : up to 2400 x 600 dpi
  การเชื่อมต่อ : USB 2.0 High Speed / LAN / Wifi
  ความเร็วการพิมพ์ : 30 แผ่น/นาที (A4)
  พิมพ์แผ่นแรกออกใน 8.5 วินาที
  ปริมาณการพิมพ์ 250 - 2000 หน้า/เดือน
  รับประกัน 3 ปี
  Brother Call Center 0-2665-7777, 0-2665-7778

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 7. [HL-L2370DN] Brother HL-L2370DN Mono Laser Printer 3 Yrs

  ฿ 8,401.87 ฿ 8,401.87

  ความละเอียด : up to 2400 x 600 dpi
  การเชื่อมต่อ : USB 2.0 High Speed / LAN
  ความเร็วการพิมพ์ : 34 แผ่น/นาที (A4)
  พิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ
  พิมพ์แผ่นแรกออกใน 8.5 วินาที
  รับประกัน 3 ปี
  ปริมาณการพิมพ์ 250-2000 หน้า/เดือน
  Brother Call Center 0-2665-7777, 0-2665-7778

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 8. [MFC-L2715DW#ICT] Brother MFC-L2715DW Mono Multifunction Printer 3 Yrs

  ฿ 9,336.45 ฿ 9,336.45

  Print / Scan / Copy / Fax
  ความละเอียด : up to 2400 x 600 dpi
  การเชื่อมต่อ : USB 2.0 High Speed / LAN / Wifi
  ความเร็วการพิมพ์ : 34 แผ่น/นาที (A4)
  พิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ
  พิมพ์แผ่นแรกออกใน 8.5 วินาที
  ปริมาณการพิมพ์ 250 - 2000 หน้า/เดือน
  รับประกัน 3 ปี
  Brother Call Center 0-2665-7777, 0-2665-7778

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 9. [MFC-L2715DW] Brother MFC-L2715DW Mono Multifunction Printer 3 Yrs

  ฿ 9,336.45 ฿ 9,336.45

  Print / Scan / Copy / Fax
  ความละเอียด : up to 2400 x 600 dpi
  การเชื่อมต่อ : USB 2.0 High Speed / LAN / Wifi
  ความเร็วการพิมพ์ : 34 แผ่น/นาที (A4)
  พิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ
  พิมพ์แผ่นแรกออกใน 8.5 วินาที
  ปริมาณการพิมพ์ 250 - 2000 หน้า/เดือน
  รับประกัน 3 ปี
  Brother Call Center 0-2665-7777, 0-2665-7778

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 10. [HL-L2375DW] Brother HL-L2375DW Mono Laser Printer 3 Yrs

  ฿ 9,336.45 ฿ 9,336.45

  ความละเอียด : up to 2400 x 600 dpi
  การเชื่อมต่อ : USB 2.0 High Speed / LAN / Wifi
  ความเร็วการพิมพ์ : 34 แผ่น/นาที (A4)
  พิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ
  พิมพ์แผ่นแรกออกใน 8.5 วินาที
  รับประกัน 3 ปี
  ปริมาณการพิมพ์ 250-2000 หน้า/เดือน
  Brother Call Center 0-2665-7777, 0-2665-7778

  รายละเอียดเพิ่มเติม
ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

รายการ 1-10 ของ 19

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
หน้า