Aruba 5100

ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

9 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
 1. [JL824A] HPE 5140 48G POE+ 4SFP+ EI Sw (48x1G Base-T PoE+, 4xSFP+)

  ฿ 241,700.00 ฿ 241,700.00

  JL824A
  Layer 3 Rounting
  48G POE+ 4SFP+ EI Sw (48x1G Base-T PoE+, 4xSFP+)
  Warranty : Lifetime

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 2. [JL827A] HPE 5140 24G POE+ 4SFP+ EI Sw (24x1G Base-T PoE+, 4xSFP+)

  ฿ 158,800.00 ฿ 158,800.00

  JL827A
  Layer 3 Rounting
  24G POE+ 4SFP+ EI Sw (24x1G Base-T PoE+, 4xSFP+)
  Warranty : Lifetime

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 3. [JL829A] HPE 5140 48G 4SFP+ EI Sw (48x1G Base-T, 4xSFP+)

  ฿ 193,300.00 ฿ 193,300.00

  JL829A
  Layer 3 Rounting
  48G 4SFP+ EI Sw (48x1G Base-T, 4xSFP+)
  Warranty : Lifetime

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 4. [JL828A] HPE 5140 24G 4SFP+ EI Sw (24x1G Base-T, 4xSFP+)

  ฿ 131,200.00 ฿ 131,200.00

  JL828A
  Layer 3 Rounting
  24G 4SFP+ EI Sw (24x1G Base-T, 4xSFP+)
  Warranty : Lifetime

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 5. [JL825A] HPE 5140 48G POE+ 2SFP+ 2XGT EI Sw (48x1G Base-T PoE+, 2xSFP+, 2x10G Base-T)

  ฿ 244,800.00 ฿ 244,800.00

  JL825A
  Layer 3 Rounting
  48G POE+ 2SFP+ 2XGT EI Sw (48x1G Base-T PoE+, 2xSFP+, 2x10G Base-T)
  Warranty : Lifetime

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 6. [JL823A] HPE 5140 24G POE+ 2SFP+ 2XGT EI Sw (24x1G Base-T PoE+, 2xSFP+, 2x10G Base-T)

  ฿ 168,500.00 ฿ 168,500.00

  JL823A
  Layer 3 Rounting
  24G POE+ 2SFP+ 2XGT EI Sw (24x1G Base-T PoE+, 2xSFP+, 2x10G Base-T)
  Warranty : Lifetime

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 7. [R8J41A] HPE 5140 24G 2SFP+ 2XGT EI Sw (24x1G Base-T, 2xSFP+, 2x10G Base-T)

  ฿ 116,400.00 ฿ 116,400.00

  R8J41A
  Layer 3 Rounting
  24G 2SFP+ 2XGT EI Sw (24x1G Base-T, 2xSFP+, 2x10G Base-T)
  Warranty : Lifetime

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 8. [R8J42A] HPE 5140 8G 2SFP 2GT EI Sw (8x1G Base-T, 2xSFP, 2x10G Base-T Combo Port)

  ฿ 42,400.00 ฿ 42,400.00

  R8J42A
  Layer 3 Rounting
  8G 2SFP 2GT EI Sw (8x1G Base-T, 2xSFP, 2x10G Base-T Combo Port)
  Warranty : Lifetime

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 9. [JL826A] HPE 5140 24G SFP 4SFP+ EI Switch (24 x SFP, 4 SFP+)

  ฿ 181,000.00 ฿ 181,000.00

  JL826A
  Layer 3 Rounting
  24G SFP 4SFP+ EI Switch (24 x SFP, 4 SFP+)
  JD362B : HPE X361 150W AC Power Supply 1Yr
  Warranty : Lifetime

  รายละเอียดเพิ่มเติม
ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

9 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า