Pantum

Pantum
ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

4 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
 1. [P3500DN] Pantum Mono P3500DN Printer 3Yrs onsite

  ฿ 7,383.00 ฿ 7,383.00
  • พิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติ
  • ความเร็ว 33 แผ่นต่อนาที
  • พิมพ์แผ่นแรกออกใน 8.5 วินาที
  • แนะนำปริมาณการพิพม์ต่อเดือนที่ 5000 แผ่น
  • รองรับงานหนักได้ถึงเดือนละ 80000 แผ่น
  • ความละเอียด 1200 x 1200 dpi
  • เชื่อมต่อด้วย USB & LAN & WIFI
  • ประกัน 3 ปี
  • ผ่าน Pantum Service Hot Line : 02-275-6377

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 2. [P2500W] Pantum Mono P2500W Printer 3Yrs/1Yr onsite

  ฿ 2,421.00 ฿ 2,421.00
  • ความเร็ว 22 แผ่นต่อนาที
  • พิมพ์แผ่นแรกออกใน 7.8 วินาที
  • ความละเอียด 1200 x 1200 dpi
  • เชื่อมต่อด้วย USB & WIFI
  • ประกัน 3 ปี (onsite 1 ปีแรก)
  • ผ่าน Pantum Service Hot Line : 02-275-6377

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 3. [P5500DN] Pantum Mono P5500DN Printer 3Yrs onsite

  ฿ 17,664.00 ฿ 17,664.00
  • พิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติ
  • ความเร็ว 44 แผ่นต่อนาที
  • พิมพ์แผ่นแรกออกใน 6 วินาที
  • แนะนำปริมาณการพิพม์ต่อเดือนที่ 2000-15000 แผ่น
  • รองรับงานหนักได้ถึงเดือนละ 120000 แผ่น
  • ความละเอียด 1200 x 1200 dpi
  • เชื่อมต่อด้วย USB & LAN
  • ประกัน 3 ปี
  • ผ่าน Pantum Service Hot Line : 02-275-6377

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 4. [M7200FDW] Pantum Mono M7200FDW Printer 3Yrs onsite

  ฿ 10,748.00 ฿ 10,748.00
  • Print / Scan / Copy / Fax
  • พิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติ
  • ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที
  • พิมพ์แผ่นแรกออกใน 8.2 วินาที
  • แนะนำปริมาณการพิพม์ต่อเดือนที่ 750 ถึง 3000
  • รองรับงานหนักได้ถึงเดือนละ 60000 แผ่น
  • ความละเอียด 1200 x 1200 dpi
  • เชื่อมต่อด้วย USB & LAN & WiFi
  • ประกัน 3 ปี
  • ผ่าน Pantum Service Hot Line : 02-275-6377

  รายละเอียดเพิ่มเติม
ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

4 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า