Pantum

Pantum
ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

9 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
 1. [P3010DW#ICT] Pantum Mono P3010DW Printer 3Yrs onsite

  ฿ 8,318.00 ฿ 8,318.00

  *ราคา ICTสำหรับหน่วยงานราชการที่มีใบสั่งซื้อเท่านั้น
  P3010DW

  พิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติ
  ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที
  พิมพ์แผ่นแรกออกใน 7.8 วินาที
  แนะนำปริมาณการพิพม์ต่อเดือนที่ 3000 แผ่น
  รองรับงานหนักได้ถึงเดือนละ 60000 แผ่น
  ความละเอียด 1200 x 1200 dpi
  เชื่อมต่อด้วย USB & LAN, Wi-Fi
  ประกัน 3 ปี
  ผ่าน Pantum Service Hot Line : 02-275-6377

   

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 2. [P3500DN#ICT] Pantum Mono P3500DN Printer 3Yrs onsite

  ฿ 8,318.00 ฿ 8,318.00

  *ราคา ICT สำหรับหน่วยงานราชการที่มีใบสั่งซื้อเท่านั้น
  P3500DN

  • พิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติ
  • ความเร็ว 33 แผ่นต่อนาที
  • พิมพ์แผ่นแรกออกใน 8.5 วินาที
  • แนะนำปริมาณการพิพม์ต่อเดือนที่ 5000 แผ่น
  • รองรับงานหนักได้ถึงเดือนละ 80000 แผ่น
  • ความละเอียด 1200 x 1200 dpi
  • เชื่อมต่อด้วย USB & LAN
  • ประกัน 3 ปี
  • ผ่าน Pantum Service Hot Line : 02-275-6377

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 3. [P2500W#ICT] Pantum Mono P2500W Printer 3Yrs/1Yr onsite

  ฿ 2,430.00 ฿ 2,430.00

  ราคา ICT สำหรับหน่วยงานราชการที่มีใบสั่งซื้อเท่านั้น
  P2500W

  • ความเร็ว 22 แผ่นต่อนาที
  • พิมพ์แผ่นแรกออกใน 7.8 วินาที
  • ความละเอียด 1200 x 1200 dpi
  • เชื่อมต่อด้วย USB & WIFI
  • ประกัน 3 ปี (onsite 1 ปีแรก)
  • ผ่าน Pantum Service Hot Line : 02-275-6377

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 4. [P5500DN] Pantum Mono P5500DN Printer 3Yrs onsite

  ฿ 17,664.00 ฿ 17,664.00
  • พิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติ
  • ความเร็ว 44 แผ่นต่อนาที
  • พิมพ์แผ่นแรกออกใน 6 วินาที
  • แนะนำปริมาณการพิพม์ต่อเดือนที่ 2000-15000 แผ่น
  • รองรับงานหนักได้ถึงเดือนละ 120000 แผ่น
  • ความละเอียด 1200 x 1200 dpi
  • เชื่อมต่อด้วย USB & LAN
  • ประกัน 3 ปี
  • ผ่าน Pantum Service Hot Line : 02-275-6377

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 5. [CM2200FDW#ICT] Pantum Color Laser MFP CM2200FDW Printer 3Yrs onsite

  ฿ 14,019.00 ฿ 14,019.00

  *ราคา ICT สำหรับหน่วยงานราชการที่มีใบสั่งซื้อเท่านั้น
  CM2200FDW

  • Print / Scan / Copy / Fax
  • หน้าจอ TouchScreen 2.8"
  • พิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติ
  • ความเร็ว 24 แผ่นต่อนาที
  • พิมพ์แผ่นแรกออกใน 11.1-13.5 วินาที
  • แนะนำปริมาณการพิพม์ต่อเดือนที่ 500 ถึง 2500
  • รองรับงานหนักได้ถึงเดือนละ 50000 แผ่น
  • ความละเอียด 4800 x 600, 600 x 600, 1200 x 1200 dpi
  • เชื่อมต่อด้วย USB & LAN & Wireless
  • ประกัน 3 ปี
  • ผ่าน Pantum Service Hot Line : 02-275-6377

   

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 6. [CP2200DW#ICT] Pantum Color Laser CP2200DW Printer 3Yrs onsite

  ฿ 9,346.00 ฿ 9,346.00

  *ราคา ICT สำหรับหน่วยงานราชการที่มีใบสั่งซื้อเท่านั้น
  CP2200DW

  • Print
  • พิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติ
  • ความเร็ว 24 แผ่นต่อนาที
  • พิมพ์แผ่นแรกออกใน 11 วินาที
  • แนะนำปริมาณการพิพม์ต่อเดือนที่ 500 ถึง 2500
  • รองรับงานหนักได้ถึงเดือนละ 50000 แผ่น
  • ความละเอียด 4800 x 600 dpi
  • เชื่อมต่อด้วย USB & LAN & WiFi
  • ประกัน 3 ปี
  • ผ่าน Pantum Service Hot Line : 02-275-6377

   

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 7. [BP5100DW#ICT] Pantum Mono BP5100DW Printer 3Yrs onsite

  ฿ 14,019.00 ฿ 14,019.00

  *ราคา ICT สำหรับหน่วยงานราชการที่มีใบสั่งซื้อเท่านั้น
  BP5100DW

  • Print
  • พิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติ
  • ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที
  • พิมพ์แผ่นแรกออกใน 6.9 วินาที
  • แนะนำปริมาณการพิพม์ต่อเดือนที่ 1000 ถึง 4500
  • รองรับงานหนักได้ถึงเดือนละ 80000 แผ่น
  • ความละเอียด 1200 x 1200 dpi
  • เชื่อมต่อด้วย USB & LAN & WiFi
  • ประกัน 3 ปี
  • ผ่าน Pantum Service Hot Line : 02-275-6377

   

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 8. [M6800FDW#ICT] Pantum Mono M6800FDW Printer 3Yrs onsite

  ฿ 9,346.00 ฿ 9,346.00

  *ราคา ICT สำหรับหน่วยงานราชการที่มีใบสั่งซื้อเท่านั้น
  M6800FDW

  • Print / Scan / Copy / Fax
  • พิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติ
  • ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที
  • Copy 30 แผ่นต่อนาที
  • พิมพ์แผ่นแรกออกใน 7.8 วินาที
  • แนะนำปริมาณการพิพม์ต่อเดือนที่ 750 ถึง 3000
  • รองรับงานหนักได้ถึงเดือนละ 60000 แผ่น
  • ความละเอียด 1200 x 1200 dpi
  • เชื่อมต่อด้วย USB & LAN & WiFi
  • ประกัน 3 ปี
  • ผ่าน Pantum Service Hot Line : 02-275-6377

   

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 9. [M7200FDW#ICT] Pantum Mono M7200FDW Printer 3Yrs onsite

  ฿ 9,346.00 ฿ 9,346.00

  *ราคา ICT สำหรับหน่วยงานราชการที่มีใบสั่งซื้อเท่านั้น
  M7200FDW

  • Print / Scan / Copy / Fax
  • พิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติ
  • ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที
  • Copy 33 แผ่นต่อนาที
  • พิมพ์แผ่นแรกออกใน 8.2 วินาที
  • แนะนำปริมาณการพิพม์ต่อเดือนที่ 750 ถึง 3000
  • รองรับงานหนักได้ถึงเดือนละ 60000 แผ่น
  • ความละเอียด 1200 x 1200 dpi
  • เชื่อมต่อด้วย USB & LAN & WiFi
  • ประกัน 3 ปี
  • ผ่าน Pantum Service Hot Line : 02-275-6377

  รายละเอียดเพิ่มเติม
ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

9 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า