ProDisplay

ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

รายการ 1-10 ของ 14

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
หน้า
 1. HP P174 17-inch Monitor 3Yrs

  ฿3,564.00 ฿3,564.00

  17-inch SXGA 5:4
  Resolution : 1280x1024 @60Hz.
  Contrast : 1000:1
  Brightness : 250 cd/m2
  Screen Coating : Antiglare
  Port : VGA
  3-Year onsite support

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 2. HP P204v 19.5-inch Monitor 3Yrs

  ฿3,076.25 ฿3,076.25

  19.5-inch HD+ 16:9
  Resolution : 1600x900 @60Hz.
  Contrast : 600:1
  Brightness : 200 cd/m2
  Screen Coating : Antiglare
  Port : VGA, HDMI
  3-Year onsite support

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 3. HP P204 19.5-inch Monitor 3Yrs

  ฿3,322.35 ฿3,322.35

  19.5-inch HD+ 16:9
  Resolution : 1600x900 @60Hz.
  Contrast : 1000:1
  Brightness : 250 cd/m2
  Screen Coating : Antiglare
  Port : VGA, HDMI, DP
  3-Year onsite support

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 4. HP P22h 21.5-inch G4 FHD Monitor 3Yrs

  ฿3,691.50 ฿3,691.50

  21.5-inch FHD 16:9
  Resolution : 1920x1080 @60Hz.
  Contrast : 1000:1
  Brightness : 250 cd/m2
  Screen Coating : Antiglare
  Port : VGA, HDMI, DP
  3-Year onsite support

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 5. HP P224 21.5-inch Monitor 3Yrs

  ฿4,060.65 ฿4,060.65

  21.5-inch FHD 16:9
  Resolution : 1920x1080 @60Hz.
  Contrast : 3000:1
  Brightness : 250 cd/m2
  Screen Coating : Antiglare
  Port : HDMI, DP
  3-Year onsite support

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 6. HP P244 23.8-inch Monitor 3Yrs

  ฿4,798.95 ฿4,798.95

  23.8-inch FHD 16:9
  Resolution : 1920x1080 @60Hz.
  Contrast : 1000:1
  Brightness : 250 cd/m2
  Screen Coating : Antiglare
  Port : VGA, HDMI, DP
  3-Year onsite support

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 7. HP P24h 23.8-inch G4 FHD Monitor 3Yrs

  ฿4,066.00 ฿4,066.00

  23.8-inch FHD 16:9
  Resolution : 1920x1080 @60Hz.
  Contrast : 1000:1
  Brightness : 250 cd/m2
  Screen Coating : Antiglare
  Port : VGA, HDMI, DP
  3-Year onsite support

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 8. HP P27h G4 27-inch FHD Monitor 3Yrs

  ฿5,537.25 ฿5,537.25

  27-inch FHD 16:9
  Resolution : 1920x1080 @60Hz.
  Contrast : 1000:1
  Brightness : 250 cd/m2
  Screen Coating : Antiglare
  Port : VGA, HDMI, DP
  3-Year onsite support

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 9. [9TT20AA#AKL] HP P27v G4 27-inch LED Monitor 3Yrs

  ฿4,890.00 ฿4,890.00

  27-inch FHD 16:9
  Resolution : 1920x1080 @60Hz.
  Contrast : 1000:1
  Brightness : 300 nits
  Screen Coating : Antiglare
  Port : VGA, HDMI
  ประกัน 3 ปี
  ผ่าน HP Call Center 02 787 3344 / 1800 294 207 (โทรฟรี)

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 10. [1A7E5AA#AKL] HP P24 G4 23.8-inch LED Monitor 3Yrs

  ฿3,852.00 ฿3,852.00

  23.8-inch FHD 16:9
  Resolution : 1920x1080 @60Hz.
  Contrast : 1000:1
  Brightness : 250 nits
  Screen Coating : Antiglare
  Port : VGA, HDMI, DP
  ประกัน 3 ปี
  ผ่าน HP Call Center 02 787 3344 / 1800 294 207 (โทรฟรี)

  รายละเอียดเพิ่มเติม
ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

รายการ 1-10 ของ 14

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
หน้า