Epson

Epson
ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

10 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
 1. Epson LQ-310 24pins Dot Matrix Printer

  ราคาพิเศษ ฿ 6,990.00 ฿ 6,990.00 ราคาปรกติ ฿ 7,654.00
  • แคร่สั้น
  • 24 หัวเข็ม
  • 1 ต้นฉบับ + 3 สำเนา
  • สามารถพิมพ์ได้สูงถึง 10,000 ชั่วโมง
  • เชื่อมต่อด้วย USB, Serial และ Parallel
  • ประกันตัวเครื่อง 1 ปี หัวเข็ม 2 ปี
   โดยศูนย์บริการ Epson Tel. 02-685-9899 (จ–ศ : 8.30 – 17.30)

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 2. Epson LQ-630 24-pin Dot Matrix Printer

  ฿ 11,121.00 ฿ 11,121.00
  • แคร่สั้น
  • 24 หัวเข็ม
  • 1 ต้นฉบับ + 4 สำเนา
  • ชื่อมต่อด้วย USB และ Parallel
  • ประกันตัวเครื่อง 1 ปี หัวเข็ม 2 ปี
   โดยศูนย์บริการ Epson Tel. 02-685-9899 (จ–ศ : 8.30 – 17.30)

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 3. Epson LQ-590II 24pins Dot Matrix Printer

  ราคาพิเศษ ฿ 17,900.00 ฿ 17,900.00 ราคาปรกติ ฿ 19,626.00
  • แคร่สั้น
  • 24 หัวเข็ม
  • 1 ต้นฉบับ + 6 สำเนา
  • ชื่อมต่อด้วย USB, และ Parallel
  • ประกันตัวเครื่อง 1 ปี หัวเข็ม 2 ปี
   โดยศูนย์บริการ Epson Tel. 02-685-9899 (จ–ศ : 8.30 – 17.30)

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 4. Epson LQ-590IIN 24pins Dot Matrix Printer

  ฿ 28,037.00 ฿ 28,037.00
  • แคร่สั้น
  • 24 หัวเข็ม
  • 1 ต้นฉบับ + 6 สำเนา
  • ชื่อมต่อด้วย USB, RJ45 และ Parallel
  • ประกันตัวเครื่อง 1 ปี หัวเข็ม 2 ปี
   โดยศูนย์บริการ Epson Tel. 02-685-9899 (จ–ศ : 8.30 – 17.30)

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 5. Epson LQ-2090II 24pins Dot Matrix Printer

  ราคาพิเศษ ฿ 23,500.00 ฿ 23,500.00 ราคาปรกติ ฿ 25,701.00
  • แคร่ยาว
  • 24 หัวเข็ม
  • 1 ต้นฉบับ + 5 สำเนา
  • ชื่อมต่อด้วย USB และ Parallel
  • ประกันตัวเครื่อง 1 ปี หัวเข็ม 2 ปี
   โดยศูนย์บริการ Epson Tel. 02-685-9899 (จ–ศ : 8.30 – 17.30)

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 6. Epson LQ-2090IIN 24pins Dot Matrix Printer

  ราคาพิเศษ ฿ 33,900.00 ฿ 33,900.00 ราคาปรกติ ฿ 34,112.00
  • แคร่ยาว
  • 24 หัวเข็ม
  • 1 ต้นฉบับ + 5 สำเนา
  • ชื่อมต่อด้วย USB, RJ45 และ Parallel
  • ประกันตัวเครื่อง 1 ปี หัวเข็ม 2 ปี
   โดยศูนย์บริการ Epson Tel. 02-685-9899 (จ–ศ : 8.30 – 17.30)

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 7. Epson LQ-2190 24-pin Dot Matrix Printer

  ราคาพิเศษ ฿ 28,500.00 ฿ 28,500.00 ราคาปรกติ ฿ 32,243.00
  • แคร่ยาว
  • 24 หัวเข็ม
  • 1 ต้นฉบับ + 5 สำเนา
  • ชื่อมต่อด้วย USB // RJ45 และ Serial Port เป็น Option ซื้อเพิ่ม
  • ประกันตัวเครื่อง 1 ปี หัวเข็ม 2 ปี
   โดยศูนย์บริการ Epson Tel. 02-685-9899 (จ–ศ : 8.30 – 17.30)

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 8. Epson DLQ-3500II 24-pin Dot Matrix Printer

  ฿ 62,523.00 ฿ 62,523.00
  • แคร่ยาว
  • 24 หัวเข็ม
  • 1 ต้นฉบับ + 7 สำเนา
  • ชื่อมต่อด้วย USB และ Parallel
  • ประกันตัวเครื่อง 1 ปี หัวเข็ม 2 ปี
   โดยศูนย์บริการ Epson Tel. 02-685-9899 (จ–ศ : 8.30 – 17.30)

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 9. Epson DLQ-3500IIN 24-pin Dot Matrix Printer

  ฿ 69,000.00 ฿ 69,000.00
  • แคร่ยาว
  • 24 หัวเข็ม
  • 1 ต้นฉบับ + 7 สำเนา
  • ชื่อมต่อด้วย USB, RJ45 และ Parallel
  • ประกันตัวเครื่อง 1 ปี หัวเข็ม 2 ปี
   โดยศูนย์บริการ Epson Tel. 02-685-9899 (จ–ศ : 8.30 – 17.30)

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 10. Epson DFX-9000 9-pin Dot Matrix Printer

  ฿ 92,523.00 ฿ 92,523.00
  • แคร่ยาว
  • 9 หัวเข็ม
  • 1 ต้นฉบับ + 6 สำเนา
  • ชื่อมต่อด้วย USB และ Parallel (Serial เป็นอุปกรณ์เสริม)
  • ประกันตัวเครื่อง 1 ปี หัวเข็ม 2 ปี
   โดยศูนย์บริการ Epson Tel. 02-685-9899 (จ–ศ : 8.30 – 17.30)

  รายละเอียดเพิ่มเติม
ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

10 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า