คอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 ราคา 130,000 บาท ล่าสุด ฉบับ ธันวาคม 2564

คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 8 แกนหลัก (8 core) หรือดีกว่า สำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz จำนวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันไม่น้อยกว่า 11 MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB
- สนับสนุนการท างาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SCSI หรือ SAS หรือ SATA ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 7,200 รอบต่อ นาทีหรือ ชนิด Solid State Drive หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 GB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
- มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จำนวน 2 หน่วย

ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

7 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
 1. [SNST440G] ICT1 Dell PowerEdge T440 1 x 4210R 16GB 2 x 960GB H730P DVD/RW iDRAC9 Ent 2x750W 3Yrs Pro+ MC 24x7 4hrs

  ฟอร์ม ฿ 108,990.00 ฿ 108,990.00 ราคาปรกติ ฿ 123,240.00

  ถึง ฿ 910,487.00 ฿ 910,487.00 ราคาปรกติ ฿ 924,737.00

  1 x E-4210R 2.4GHz 13.75M 10C
  16GB 2666 DDR4 ECC RDIMM
  2 x 960GB SSD SATA Hot Plug
  PERC H730P+ 2GB RAID 0,1,5,6,10,50,60
  Dual-Port 1GbE On-Board
  DVDRW
  2 x 750W Hot-Plug Power Supply
  iDRAC9 Enterprise
  3Yr ProSupport MC 7x24 4Hrs + Keep Your HDD

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 2. [SNST440E] ICT1 Dell PowerEdge T440 1 x 4210R 16GB 2 x 600GB H730P DVD/RW iDRAC9 Ent 2x750W 3Yrs Pro+ MC 24x7 4hrs

  ฟอร์ม ฿ 93,800.00 ฿ 93,800.00 ราคาปรกติ ฿ 107,559.00

  ถึง ฿ 895,297.00 ฿ 895,297.00 ราคาปรกติ ฿ 909,056.00

  1 x E-4210R 2.4GHz 13.75M 10C
  16GB 2666 DDR4 ECC RDIMM
  2 x 600GB 10K SAS Hot Plug
  PERC H730P+ 2GB RAID 0,1,5,6,10,50,60
  Dual-Port 1GbE On-Board
  DVDRW
  2 x 750W Hot-Plug Power Supply
  iDRAC9 Enterprise
  3Yr ProSupport MC 7x24 4Hrs + Keep Your HDD

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 3. [SNST440C] ICT1 Dell PowerEdge T440 1 x 4210R 16GB 2 x 480GB H730P DVD/RW iDRAC9 Ent 2x750W 3Yrs Pro+ MC 24x7 4hrs

  ฟอร์ม ฿ 103,500.00 ฿ 103,500.00 ราคาปรกติ ฿ 115,379.00

  ถึง ฿ 904,997.00 ฿ 904,997.00 ราคาปรกติ ฿ 916,876.00

  1 x E-4210R 2.4GHz 13.75M 10C
  16GB 2666 DDR4 ECC RDIMM
  2 x 480GB SSD SATA
  PERC H730P+ 2GB RAID 0,1,5,6,10,50,60
  Dual-Port 1GbE On-Board
  DVDRW
  2 x 750W Hot-Plug Power Supply
  iDRAC9 Enterprise
  3Yr ProSupport MC 7x24 4Hrs + Keep Your HDD

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 4. HPE ProLiant ML110 Gen10 4208 2.1GHz 8-core 1P 16GB-R S100i 2x400GB SSD SAS E208i 8SFF 2x800W RPS Server

  ฟอร์ม ฿ 121,000.00 ฿ 121,000.00

  ถึง ฿ 393,807.00 ฿ 393,807.00

  P21440-371#SSD400SAS
  HPE ML110 Gen10 8SFF CTO Server
  Xeon
  4208 (8-Core, 2.1 GHz, 85W)
  16GB DDR4 2933 RDIMM
  2 x 400GB SAS SFF
  E208i
  DVDRW
  2 x 800W Power Supply
  3Yrs onsite 

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 5. HPE ProLiant ML110 Gen10 4208 2.1GHz 8-core 1P 16GB-R S100i 2x480GB SSD SATA 8SFF 2x800W RPS Server

  ฟอร์ม ฿ 88,500.00 ฿ 88,500.00

  ถึง ฿ 361,307.00 ฿ 361,307.00

  P21440-371#SSD480SATA
  HPE ML110 Gen10 8SFF CTO Server
  Xeon
  4208 (8-Core, 2.1 GHz, 85W)
  16GB DDR4 2933 RDIMM
  2 x 480GB 7200rpm SATA SFF
  DVDRW
  2 x 800W Power Supply
  3Yrs onsite 

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 6. [872309-B21] HPE ML110 Gen10 8SFF CTO Server

  ฟอร์ม ฿ 85,400.00 ฿ 85,400.00

  ถึง ฿ 358,207.00 ฿ 358,207.00

  872309-B21
  HPE ML110 Gen10 8SFF CTO Server
  Xeon-S 4208
  16GB DDR4 2933 RDIMM
  2 x 1TB 7200rpm SATA SFF
  DVDRW
  2 x 500W Power Supply
  3Yrs onsite 

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 7. [872307-B21] HPE ML110 Gen10 4LFF CTO Server

  ฟอร์ม ฿ 77,700.00 ฿ 77,700.00

  ถึง ฿ 253,507.00 ฿ 253,507.00

  872307-B21
  HPE ML110 Gen10 4LFF CTO Server
  Xeon-S 4208
  16GB DDR4 2933 RDIMM
  2 x 1TB 7200rpm SATA
  DVDRW
  2 x 500W Power Supply
  3Yrs onsite   รายละเอียดเพิ่มเติม
ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

7 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า