สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 : ราคา 36,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
• เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
• สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าอัตโนมัติ
• มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
• มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 60 ppm
• สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
• มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

1 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
 1. [6FW09A#ICT] HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s5 Sheet-feed Scanner 1Yr

  ฿ 15,624.00 ฿ 15,624.00

  กระดาษขนาด A4
  รองรับงาน 7500 แผ่นต่อเดือน
  สแกนเอกสารสองหน้า แบบอัตโนมัติ
  ความละเอียด 600 dpi
  ความเร็วในการสแกน 65 ppm
  เชื่อมต่อ USB 3.0
  ประกัน 1 ปี
  ผ่าน HP Call Center 02 787 3344 / 1800 294 207 (โทรฟรี)

  รายละเอียดเพิ่มเติม
ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

1 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า