Dot Matrix

ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

10 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
 1. Epson LQ-310 24pins Dot Matrix Printer

  ราคาพิเศษ ฿ 8,490.00 ฿ 8,490.00 ราคาปรกติ ฿ 8,738.00
  • แคร่สั้น
  • 24 หัวเข็ม
  • 1 ต้นฉบับ + 3 สำเนา
  • สามารถพิมพ์ได้สูงถึง 10,000 ชั่วโมง
  • เชื่อมต่อด้วย USB, Serial และ Parallel
  • ประกันตัวเครื่อง 1 ปี หัวเข็ม 2 ปี
   โดยศูนย์บริการ Epson Tel. 02-685-9899 (จ–ศ : 8.30 – 17.30)

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 2. Epson LQ-630 24-pin Dot Matrix Printer

  ราคาพิเศษ ฿ 10,900.00 ฿ 10,900.00 ราคาปรกติ ฿ 11,682.24
  • แคร่สั้น
  • 24 หัวเข็ม
  • 1 ต้นฉบับ + 4 สำเนา
  • ชื่อมต่อด้วย USB และ Parallel
  • ประกันตัวเครื่อง 1 ปี หัวเข็ม 2 ปี
   โดยศูนย์บริการ Epson Tel. 02-685-9899 (จ–ศ : 8.30 – 17.30)

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 3. [C11CF39503#ICT] Epson LQ-590II 24pins Dot Matrix Printer

  ราคาพิเศษ ฿ 21,800.00 ฿ 21,800.00 ราคาปรกติ ฿ 24,090.00

  *ราคาพิเศษ ICT สำหรับหน่วยงานราชการ ที่มีใบสั่งซื้อเท่านั้น

  • แคร่สั้น
  • 24 หัวเข็ม
  • 1 ต้นฉบับ + 5 สำเนา
  • ชื่อมต่อด้วย USB, และ Parallel
  • ประกันตัวเครื่อง 1 ปี หัวเข็ม 2 ปี
   โดยศูนย์บริการ Epson Tel. 02-685-9899 (จ–ศ : 8.30 – 17.30)

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 4. Epson LQ-590IIN 24pins Dot Matrix Printer

  ราคาพิเศษ ฿ 33,551.00 ฿ 33,551.00 ราคาปรกติ ฿ 34,000.00
  • แคร่สั้น
  • 24 หัวเข็ม
  • 1 ต้นฉบับ + 5 สำเนา
  • ชื่อมต่อด้วย USB, RJ45 และ Parallel
  • ประกันตัวเครื่อง 1 ปี หัวเข็ม 2 ปี
   โดยศูนย์บริการ Epson Tel. 02-685-9899 (จ–ศ : 8.30 – 17.30)

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 5. Epson LQ-2090II 24pins Dot Matrix Printer

  ราคาพิเศษ ฿ 28,400.00 ฿ 28,400.00 ราคาปรกติ ฿ 29,299.00
  • แคร่ยาว
  • 24 หัวเข็ม
  • 1 ต้นฉบับ + 5 สำเนา
  • ชื่อมต่อด้วย USB และ Parallel
  • ประกันตัวเครื่อง 1 ปี หัวเข็ม 2 ปี
   โดยศูนย์บริการ Epson Tel. 02-685-9899 (จ–ศ : 8.30 – 17.30)

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 6. Epson LQ-2090IIN 24pins Dot Matrix Printer

  ราคาพิเศษ ฿ 40,900.00 ฿ 40,900.00 ราคาปรกติ ฿ 41,500.00
  • แคร่ยาว
  • 24 หัวเข็ม
  • 1 ต้นฉบับ + 5 สำเนา
  • ชื่อมต่อด้วย USB, RJ45 และ Parallel
  • ประกันตัวเครื่อง 1 ปี หัวเข็ม 2 ปี
   โดยศูนย์บริการ Epson Tel. 02-685-9899 (จ–ศ : 8.30 – 17.30)

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 7. Epson LQ-2190 24-pin Dot Matrix Printer

  ราคาพิเศษ ฿ 31,500.00 ฿ 31,500.00 ราคาปรกติ ฿ 32,616.82
  • แคร่ยาว
  • 24 หัวเข็ม
  • 1 ต้นฉบับ + 5 สำเนา
  • ชื่อมต่อด้วย USB // RJ45 และ Serial Port เป็น Option ซื้อเพิ่ม
  • ประกันตัวเครื่อง 1 ปี หัวเข็ม 2 ปี
   โดยศูนย์บริการ Epson Tel. 02-685-9899 (จ–ศ : 8.30 – 17.30)

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 8. Epson DLQ-3500II 24-pin Dot Matrix Printer

  ราคาพิเศษ ฿ 60,900.00 ฿ 60,900.00 ราคาปรกติ ฿ 62,523.00
  • แคร่ยาว
  • 24 หัวเข็ม
  • 1 ต้นฉบับ + 7 สำเนา
  • ชื่อมต่อด้วย USB และ Parallel
  • ประกันตัวเครื่อง 1 ปี หัวเข็ม 2 ปี
   โดยศูนย์บริการ Epson Tel. 02-685-9899 (จ–ศ : 8.30 – 17.30)

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 9. Epson DLQ-3500IIN 24-pin Dot Matrix Printer

  ราคาพิเศษ ฿ 67,500.00 ฿ 67,500.00 ราคาปรกติ ฿ 69,000.00
  • แคร่ยาว
  • 24 หัวเข็ม
  • 1 ต้นฉบับ + 7 สำเนา
  • ชื่อมต่อด้วย USB, RJ45 และ Parallel
  • ประกันตัวเครื่อง 1 ปี หัวเข็ม 2 ปี
   โดยศูนย์บริการ Epson Tel. 02-685-9899 (จ–ศ : 8.30 – 17.30)

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 10. Epson DFX-9000 9-pin Dot Matrix Printer

  ฿ 92,523.00 ฿ 92,523.00
  • แคร่ยาว
  • 9 หัวเข็ม
  • 1 ต้นฉบับ + 6 สำเนา
  • ชื่อมต่อด้วย USB และ Parallel (Serial เป็นอุปกรณ์เสริม)
  • ประกันตัวเครื่อง 1 ปี หัวเข็ม 2 ปี
   โดยศูนย์บริการ Epson Tel. 02-685-9899 (จ–ศ : 8.30 – 17.30)

  รายละเอียดเพิ่มเติม
ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

10 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า