Dot Matrix

ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

10 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
 1. [C11CA92041] Epson LQ-2190 dot matrix Printer

  ราคาพิเศษ ฿ 37,530.00 ราคาปรกติ ฿ 38,691.00

  C11CA92041

  • เครื่องพิมพ์หน้ากว้าง 24 เข็มพิมพ์
  • ความเร็วสูงถึง 480 ตัวอักษรต่อวินาที (10 ตัวอักษรต่อนิ้ว)
  • สามารถใช้งานได้สูงถึง 20,000 ชั่วโมง (MTBF)
  • พอร์ต USB และ Parallel
  • เซิร์ฟเวอร์เครื่องพิมพ์เครือข่าย (อุปกรณ์เสิรม)
  • ประกันตัวเครื่อง 1 ปี หัวเข็ม 2 ปี
   โดยศูนย์บริการ Epson Tel. 02-685-9899 (จ–ศ : 8.30 – 17.30)

   

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 2. Epson LQ-310 24pins Dot Matrix Printer

  ฿ 8,900.00

  C11CC25351

  • แคร่สั้น
  • 24 หัวเข็ม
  • 1 ต้นฉบับ + 3 สำเนา
  • สามารถพิมพ์ได้สูงถึง 10,000 ชั่วโมง
  • เชื่อมต่อด้วย USB, Serial และ Parallel
  • ประกันตัวเครื่อง 1 ปี หัวเข็ม 2 ปี
   โดยศูนย์บริการ Epson Tel. 02-685-9899 (จ–ศ : 8.30 – 17.30)

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 3. Epson LQ-630 24-pin Dot Matrix Printer

  ฿ 12,850.00

  C11C480131

  • แคร่สั้น
  • 24 หัวเข็ม
  • 1 ต้นฉบับ + 4 สำเนา
  • ชื่อมต่อด้วย USB และ Parallel
  • ประกันตัวเครื่อง 1 ปี หัวเข็ม 2 ปี
   โดยศูนย์บริการ Epson Tel. 02-685-9899 (จ–ศ : 8.30 – 17.30)

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 4. [C11CF39503#ICT] Epson LQ-590II 24pins Dot Matrix Printer

  ราคาพิเศษ ฿ 22,514.00 ราคาปรกติ ฿ 24,090.00

  *ราคาพิเศษ ICT สำหรับหน่วยงานราชการ ที่มีใบสั่งซื้อเท่านั้น

  C11CF39503#ICT

  • แคร่สั้น
  • 24 หัวเข็ม
  • 1 ต้นฉบับ + 5 สำเนา
  • ชื่อมต่อด้วย USB, และ Parallel
  • ประกันตัวเครื่อง 1 ปี หัวเข็ม 2 ปี
   โดยศูนย์บริการ Epson Tel. 02-685-9899 (จ–ศ : 8.30 – 17.30)

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 5. Epson LQ-590IIN 24pins Dot Matrix Printer

  ราคาพิเศษ ฿ 33,551.00 ราคาปรกติ ฿ 34,000.00

  C11CF39504

  • แคร่สั้น
  • 24 หัวเข็ม
  • 1 ต้นฉบับ + 5 สำเนา
  • ชื่อมต่อด้วย USB, RJ45 และ Parallel
  • ประกันตัวเครื่อง 1 ปี หัวเข็ม 2 ปี
   โดยศูนย์บริการ Epson Tel. 02-685-9899 (จ–ศ : 8.30 – 17.30)

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 6. Epson LQ-2090II 24pins Dot Matrix Printer

  ราคาพิเศษ ฿ 26,900.01 ราคาปรกติ ฿ 31,350.00

  C11CF40503

  • แคร่ยาว
  • 24 หัวเข็ม
  • 1 ต้นฉบับ + 5 สำเนา
  • ชื่อมต่อด้วย USB และ Parallel
  • ประกันตัวเครื่อง 1 ปี หัวเข็ม 2 ปี
   โดยศูนย์บริการ Epson Tel. 02-685-9899 (จ–ศ : 8.30 – 17.30)

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 7. Epson LQ-2090IIN 24pins Dot Matrix Printer

  ฿ 39,500.00
  • แคร่ยาว
  • 24 หัวเข็ม
  • 1 ต้นฉบับ + 5 สำเนา
  • ชื่อมต่อด้วย USB, RJ45 และ Parallel
  • ประกันตัวเครื่อง 1 ปี หัวเข็ม 2 ปี
   โดยศูนย์บริการ Epson Tel. 02-685-9899 (จ–ศ : 8.30 – 17.30)

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 8. Epson DLQ-3500II 24-pin Dot Matrix Printer

  ฿ 74,766.00
  • แคร่ยาว
  • 24 หัวเข็ม
  • 1 ต้นฉบับ + 7 สำเนา
  • ชื่อมต่อด้วย USB และ Parallel
  • ประกันตัวเครื่อง 1 ปี หัวเข็ม 2 ปี
   โดยศูนย์บริการ Epson Tel. 02-685-9899 (จ–ศ : 8.30 – 17.30)

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 9. Epson DLQ-3500IIN 24-pin Dot Matrix Printer

  ฿ 78,505.00

  C11CH59508

  • แคร่ยาว
  • 24 หัวเข็ม
  • 1 ต้นฉบับ + 7 สำเนา
  • ชื่อมต่อด้วย USB, RJ45 และ Parallel
  • ประกันตัวเครื่อง 1 ปี หัวเข็ม 2 ปี
   โดยศูนย์บริการ Epson Tel. 02-685-9899 (จ–ศ : 8.30 – 17.30)

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 10. Epson DFX-9000 9-pin Dot Matrix Printer

  ฿ 116,822.00
  • แคร่ยาว
  • 9 หัวเข็ม
  • 1 ต้นฉบับ + 6 สำเนา
  • ชื่อมต่อด้วย USB และ Parallel (Serial เป็นอุปกรณ์เสริม)
  • ประกันตัวเครื่อง 1 ปี หัวเข็ม 2 ปี
   โดยศูนย์บริการ Epson Tel. 02-685-9899 (จ–ศ : 8.30 – 17.30)

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

10 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า