ลูกค้าของเรา

บริษัท รียูเนี่ยน โซลูชั่น จำกัด เปิดดำเนินกิจการมามากกว่า 20 ปีนับตั้งแต่ พ.ศ. 2541 มีลูกค้าทั้ง ภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน องค์กรการกุศล สถานฑูต โรงพยาบาล โรงงาน และ หน่วยงานต่างๆ มากกว่า 5000 องค์กร กรณีต้องการข้อมูลอ้างอิง กรุณาติดต่อฝ่ายขาย หรือ ฝ่ายการตลาด สำหรับข้อมูลเพิ่มได้ที่ 02-741-7898 หรือ [email protected]