Apple

Apple
ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

รายการ 1-69 ของ 69

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
 1. Macbook Pro 16.2-inch M3 Max 16C CPU 40C GPU 48GB 1TBSSD 1Yr

  ฿ 137,757.00

  MUW73TH/A Silver
  MUW63TH/A Space Black
  Macbook Pro M3 Max 16.2"
  • ชิป Apple M3 Max CPU แบบ 16‑core และ GPU แบบ 40-core Neural Engine แบบ 16‑core
  16.2" Liquid Retina XDR 3456 x 2234 ที่ 254 พิกเซลต่อนิ้ว
  • หน่วยความจำแบบรวม ขนาด 48GB
  SSD 1TB
  • จอภาพภายนอกสูงสุด 4 จอ ความละเอียด 4K - 8K ที่ 60Hz (กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม)
  • แทร็คแพด Force Touch
  • Wi‑Fi 6E (802.11ax) และ Bluetooth 5.3
  • สาย USB-C เป็น MagSafe 3
  • ท่องเว็บผ่านระบบไร้สายนานสูงสุด 15 ชั่วโมง
  ประกัน 1 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 2. Macbook Pro 16.2-inch M3 Max 14C CPU 30C GPU 36GB 1TBSSD 1Yr

  ฿ 121,401.00

  MRW73TH/A Silver
  MRW33TH/A Space Black
  Macbook Pro M3 Max 16.2"
  • ชิป Apple M3 Max CPU แบบ 14‑core และ GPU แบบ 30-core Neural Engine แบบ 16‑core
  16.2" Liquid Retina XDR 3456 x 2234 ที่ 254 พิกเซลต่อนิ้ว
  • หน่วยความจำแบบรวม ขนาด 36GB
  SSD 1TB
  • จอภาพภายนอกสูงสุด 4 จอ ความละเอียด 4K - 8K ที่ 60Hz (กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม)
  • แทร็คแพด Force Touch
  • Wi‑Fi 6E (802.11ax) และ Bluetooth 5.3
  • สาย USB-C เป็น MagSafe 3
  • ท่องเว็บผ่านระบบไร้สายนานสูงสุด 15 ชั่วโมง
  ประกัน 1 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 3. Macbook Pro 16.2-inch M3 Pro 12C CPU 18C GPU 36GB 512SSD 1Yr

  ฿ 101,775.00

  MRW63TH/A Silver
  MRW23TH/A Space Black
  Macbook Pro M3 Pro 16.2"
  • ชิป Apple M3 Pro CPU แบบ 12‑core และ GPU แบบ 18-core Neural Engine แบบ 16‑core
  16.2" Liquid Retina XDR 3456 x 2234 ที่ 254 พิกเซลต่อนิ้ว
  • หน่วยความจำแบบรวม ขนาด 36GB
  SSD 512GB
  • จอภาพภายนอกสูงสุด 2 จอ ความละเอียด 4K - 8K ที่ 60Hz (กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม)
  • แทร็คแพด Force Touch
  • Wi‑Fi 6E (802.11ax) และ Bluetooth 5.3
  • สาย USB-C เป็น MagSafe 3
  • ท่องเว็บผ่านระบบไร้สายนานสูงสุด 15 ชั่วโมง
  ประกัน 1 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 4. Macbook Pro 16.2-inch M3 Pro 12C CPU 18C GPU 18GB 512SSD 1Yr

  ฿ 88,691.00

  MRW43TH/A Silver
  MRW13TH/A Space Black
  Macbook Pro M3 Pro 16.2"
  • ชิป Apple M3 Pro CPU แบบ 12‑core และ GPU แบบ 18-core Neural Engine แบบ 16‑core
  16.2" Liquid Retina XDR 3456 x 2234 ที่ 254 พิกเซลต่อนิ้ว
  • หน่วยความจำแบบรวม ขนาด 18GB
  SSD 512GB
  • จอภาพภายนอกสูงสุด 2 จอ ความละเอียด 4K - 8K ที่ 60Hz (กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม)
  • แทร็คแพด Force Touch
  • Wi‑Fi 6E (802.11ax) และ Bluetooth 5.3
  • สาย USB-C เป็น MagSafe 3
  • ท่องเว็บผ่านระบบไร้สายนานสูงสุด 15 ชั่วโมง
  ประกัน 1 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 5. Macbook Pro 14.2-inch M3 Max 14C CPU 30C GPU 32GB 1TBSSD 1Yr

  ฿ 113,925.00

  MRX83TH/A Silver
  MRX53TH/A Space Black
  Macbook Pro M3 Pro 14.2"
  • ชิป Apple M3 Max CPU แบบ 14‑core และ GPU แบบ 30-core Neural Engine แบบ 16‑core
  14.2" Liquid Retina XDR 3024 x 1964 ที่ 254 พิกเซลต่อนิ้ว
  • หน่วยความจำแบบรวม ขนาด 32GB
  SSD 1TB
  • จอภาพภายนอกสูงสุด 4 จอ ความละเอียด 4K - 8K ที่ 60Hz (กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม)
  • แทร็คแพด Force Touch
  • Wi‑Fi 6E (802.11ax) และ Bluetooth 5.3
  • สาย USB-C เป็น MagSafe 3
  • ท่องเว็บผ่านระบบไร้สายนานสูงสุด 12 ชั่วโมง
  ประกัน 1 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 6. Macbook Pro 14.2-inch M3 Pro 12C CPU 18C GPU 18GB 1TBSSD 1Yr

  ฿ 87,757.00

  MRX73TH/A Silver
  MRX43TH/A Space Black
  Macbook Pro M3 Pro 14.2"
  • ชิป Apple M3 Pro CPU แบบ 12‑core และ GPU แบบ 18‑core Neural Engine แบบ 16‑core
  14.2" Liquid Retina XDR 3024 x 1964 ที่ 254 พิกเซลต่อนิ้ว
  • หน่วยความจำแบบรวม ขนาด 18GB
  SSD 1TB
  • จอภาพภายนอกสูงสุด 2 จอ ความละเอียด 4K - 8K ที่ 60Hz (กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม)
  • แทร็คแพด Force Touch
  • Wi‑Fi 6E (802.11ax) และ Bluetooth 5.3
  • สาย USB-C เป็น MagSafe 3
  • ท่องเว็บผ่านระบบไร้สายนานสูงสุด 12 ชั่วโมง
  ประกัน 1 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 7. Macbook Pro 14.2-inch M3 Pro 11C CPU 14C GPU 18GB 512SSD 1Yr

  ฿ 74,672.00

  MRX63TH/A Silver
  MRX33TH/A Space Black
  Macbook Pro M3 Pro 14.2"
  • ชิป Apple M3 Pro CPU แบบ 11‑core และ GPU แบบ 14‑core Neural Engine แบบ 16‑core
  14.2" Liquid Retina XDR 3024 x 1964 ที่ 254 พิกเซลต่อนิ้ว
  • หน่วยความจำแบบรวม ขนาด 18GB
  SSD 512GB
  • จอภาพภายนอกสูงสุด 2 จอ ความละเอียด 4K - 8K ที่ 60Hz (กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม)
  • แทร็คแพด Force Touch
  • Wi‑Fi 6E (802.11ax) และ Bluetooth 5.3
  • สาย USB-C เป็น MagSafe 3
  • ท่องเว็บผ่านระบบไร้สายนานสูงสุด 12 ชั่วโมง
  ประกัน 1 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 8. Macbook Pro 14.2-inch M3 8C CPU 10C GPU 8GB 1TBSSD 1Yr

  ฿ 62,523.00

  MR7K3TH/A Silver
  MTL83TH/A Space Grey
  Macbook Pro M3 14.2"
  • ชิป Apple M3 CPU แบบ 8‑core และ GPU แบบ 10‑core Neural Engine แบบ 16‑core
  14.2" Liquid Retina XDR 3024 x 1964 ที่ 254 พิกเซลต่อนิ้ว
  • หน่วยความจำแบบรวม ขนาด 8GB
  SSD 1TB
  • รองรับจอภาพภายนอก 1 จอ ความละเอียดสูงสุด 6K ที่ 60Hz
  • แทร็คแพด Force Touch
  • Wi‑Fi 6E (802.11ax) และ Bluetooth 5.3
  • สาย USB-C เป็น MagSafe 3
  • ท่องเว็บผ่านระบบไร้สายนานสูงสุด 15 ชั่วโมง
  ประกัน 1 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 9. Macbook Pro 14.2-inch M3 8C CPU 10C GPU 8GB 512SSD 1Yr

  ฿ 55,981.00

  MR7J3TH/A Silver
  MTL73TH/A Space Grey
  Macbook Pro M3 14.2"
  • ชิป Apple M3 CPU แบบ 8‑core และ GPU แบบ 10‑core Neural Engine แบบ 16‑core
  14.2" Liquid Retina XDR 3024 x 1964 ที่ 254 พิกเซลต่อนิ้ว
  • หน่วยความจำแบบรวม ขนาด 8GB
  SSD 512GB
  • รองรับจอภาพภายนอก 1 จอ ความละเอียดสูงสุด 6K ที่ 60Hz
  • แทร็คแพด Force Touch
  • Wi‑Fi 6E (802.11ax) และ Bluetooth 5.3
  • สาย USB-C เป็น MagSafe 3
  • ท่องเว็บผ่านระบบไร้สายนานสูงสุด 15 ชั่วโมง
  ประกัน 1 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 10. Macbook Air 15.3-inch M2 8C CPU 10C GPU SSD512 with Touch ID 1Yr

  ราคาต่ำสุด ฿ 51,308.00

  MQKQ3TH/A MQKT3TH/A MQKV3TH/A MQKX3TH/A
  • ชิพ Apple M2 CPU 8‑core GPU 10‑core และ Neural Engine 16-core
  • 15.3" แบ็คไลท์ LED 2880 x 1864 ที่ 224 พิกเซลต่อนิ้ว ความสว่าง 500นิต และรองรับสีสันถึง 1 พันล้านสี
  • หน่วยความจำแบบรวม ขนาด 8GB
  • ตัวจัดเก็บข้อมูลแบบ SSD ความจุ 512GB
  • แทร็คแพด Force Touch แม่นยำ คลิกลงน้ำหนักเร่งความเร็วตามแรงกด และคำสั่งนิ้ว Multi‑Touch ได้
  • Wi‑Fi 6 มาตรฐาน 802.11ax ใช้ได้กับ IEEE 802.11a/b/g/n/ac
  • Bluetooth 5.3
  • สาย USB‑C เป็น MagSafe 3 (2 ม.)
  • ท่องเว็บผ่านระบบไร้สายนานสูงสุด 15 ชั่วโมง
  • ประกัน 1 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 11. Macbook Air 15.3-inch M2 8C CPU 10C GPU SSD256 with Touch ID 1Yr

  ราคาต่ำสุด ฿ 44,766.00

  MQKP3TH/A MQKR3TH/A MQKU3TH/A MQKW3TH/A
  • ชิพ Apple M2 CPU 8‑core GPU 10‑core และ Neural Engine 16-core
  • 15.3" แบ็คไลท์ LED 2880 x 1864 ที่ 224 พิกเซลต่อนิ้ว ความสว่าง 500นิต และรองรับสีสันถึง 1 พันล้านสี
  • หน่วยความจำแบบรวม ขนาด 8GB
  • ตัวจัดเก็บข้อมูลแบบ SSD ความจุ 256GB
  • แทร็คแพด Force Touch แม่นยำ คลิกลงน้ำหนักเร่งความเร็วตามแรงกด และคำสั่งนิ้ว Multi‑Touch ได้
  • Wi‑Fi 6 มาตรฐาน 802.11ax ใช้ได้กับ IEEE 802.11a/b/g/n/ac
  • Bluetooth 5.3
  • สาย USB‑C เป็น MagSafe 3 (2 ม.)
  • ท่องเว็บผ่านระบบไร้สายนานสูงสุด 15 ชั่วโมง
  • ประกัน 1 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 12. Macbook Air 13.6-inch M2 8C CPU 10C GPU SSD512 with Touch ID 1Yr

  ราคาต่ำสุด ฿ 46,635.00

  MLXX3TH/A MLY03TH/A MLY23TH/A MLY43TH/A
  • ชิพ Apple M2 CPU 8‑core GPU 10‑core และ Neural Engine 16-core
  • 13.6" แบ็คไลท์ LED 2560 x 1664 ที่ 224 พิกเซลต่อนิ้ว ความสว่าง 500นิต และรองรับสีสันถึง 1 พันล้านสี
  • หน่วยความจำแบบรวม ขนาด 8GB
  • ตัวจัดเก็บข้อมูลแบบ SSD ความจุ 512GB
  • แทร็คแพด Force Touch เพื่อการควบคุมเคอร์เซอร์ที่แม่นยำ
  • Wi‑Fi 6 มาตรฐาน 802.11ax ใช้ได้กับ IEEE 802.11a/b/g/n/ac
  • Bluetooth 5.0
  • สาย USB‑C เป็น MagSafe 3
  • ท่องเว็บผ่านระบบไร้สายนานสูงสุด 15 ชั่วโมง
  • ประกัน 1 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 13. Macbook Air 13.6-inch M2 8C CPU 8C GPU 256GB with Touch ID 1Yr

  ราคาต่ำสุด ฿ 37,289.00

  MLXW3TH/A MLXY3TH/A MLY13TH/A MLY33TH/A
  • ชิพ Apple M2 CPU 8‑core GPU 8‑core และ Neural Engine 16-core
  • 13.6" แบ็คไลท์ LED 2560 x 1664 ที่ 224 พิกเซลต่อนิ้ว ความสว่าง 500นิต และรองรับสีสันถึง 1 พันล้านสี
  • หน่วยความจำแบบรวม ขนาด 8GB
  • ตัวจัดเก็บข้อมูลแบบ SSD ความจุ 256GB
  • แทร็คแพด Force Touch เพื่อการควบคุมเคอร์เซอร์ที่แม่นยำ
  • Wi‑Fi 6 มาตรฐาน 802.11ax ใช้ได้กับ IEEE 802.11a/b/g/n/ac
  • Bluetooth 5.0
  • สาย USB‑C เป็น MagSafe 3
  • ท่องเว็บผ่านระบบไร้สายนานสูงสุด 15 ชั่วโมง
  • ประกัน 1 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 14. Apple 96W USB-C Power Adapter

  ฿ 2,140.19

  ยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 5 ชิ้น

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 15. Apple 87W USB-C Power Adapter

  ฿ 2,140.19

  ยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 5 ชิ้น

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 16. Apple 61W USB-C Power Adapter

  ฿ 2,140.19

  ยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 5 ชิ้น

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 17. Apple 30W USB-C Power Adapter

  ฿ 1,485.98

  ยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 5 ชิ้น

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 18. Apple 85W MagSafe 2 Power Adapter

  ฿ 2,140.19

  ยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 5 ชิ้น

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 19. Apple 45W MagSafe 2 Power Adapter

  ฿ 2,140.19

  ยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 5 ชิ้น

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 20. Apple 85W MagSafe Power Adapter

  ฿ 2,140.19

  ยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 5 ชิ้น

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 21. Apple 45W MagSafe Power Adapter

  ฿ 2,140.19

  ยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 5 ชิ้น

  รายละเอียดเพิ่มเติม
ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

รายการ 1-69 ของ 69

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า