Office Connect 1400

ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

รายการ 1-10 ของ 11

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
หน้า
 1. [JH329A] HPE OfficeConnect 1420 8G Switch limited Lifetime

  ราคาพิเศษ ฿ 1,800.00 ฿ 1,800.00 ราคาปรกติ ฿ 2,589.00

  JH329A
  Layer 2
  8 x 10/100/1000
  Warranty Lifetime

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 2. [JH016A] HPE OfficeConnect 1420 16G Switch limited Lifetime

  ราคาพิเศษ ฿ 4,700.00 ฿ 4,700.00 ราคาปรกติ ฿ 6,646.00

  JH016A
  Layer 2
  16 x 10/100/1000
  Warranty Lifetime

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 3. [JH017A] HPE OfficeConnect 1420 24G 2SFP Switch limited Lifetime

  ราคาพิเศษ ฿ 7,000.00 ฿ 7,000.00 ราคาปรกติ ฿ 10,389.00

  JH017A
  Layer 2
  24 x 10/100/1000
  2 x SFP 100/1000
  Warranty Lifetime

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 4. [JH018A] HPE OfficeConnect 1420 24G 2SFP+ Switch limited Lifetime

  ฿ 17,840.00 ฿ 17,840.00

  JH018A
  Layer 2
  24 x 10/100/1000
  2 x fixed 1000/10000 SFP+
  Warranty Lifetime

  รายละเอียดเพิ่มเติม
ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

รายการ 1-10 ของ 11

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
หน้า