เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 ราคา 6,300 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 32 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 14.5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.4 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom

ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

1 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
 1. [CR768A] HP Officejet 7110 Wide Format ePrinter 1Yr Smart Friend

  ฿5,500.00 ฿5,500.00
  • รองรับ A4/A3
  • ความเร็ว 15/8 แผ่นต่อนาที (A4)
  • พิมพ์แผ่นแรกออกใน 15 วินาที
  • แนะนำปริมาณการพิพม์ต่อเดือนที่ 200 ถึง 800
  • รองรับงานหนักได้ถึงเดือนละ 20000 แผ่น
  • ความละเอียด 4800 x 1200 dpi
  • เชื่อมต่อด้วย USB & LAN & WiFi
  • เหมาะสำหรับใช้งาน 1 - 3 คน
  • ประกัน 1 ปี
  • ผ่าน HP Call Center 02 787 3344 / 1800 294 207 (โทรฟรี)
  รายละเอียดเพิ่มเติม
ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

1 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า