PDF Editor Pro 12

ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

2 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
 1. Foxit PDF Editor Pro 12 for Windows - Yearly Payment

  ฿ 2,900.00 ฿ 2,900.00

  PDFEDPPL12WIEN01-Yearly
  จ่ายรายปี
  1 license ต่อ 1 เครื่อง
  สำหรับ Windows OS

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 2. Foxit PDF Editor Pro 12 for Windows - One Time Payment

  ฿ 5,460.00 ฿ 5,460.00

  PDFEDPPL12WIEN01
  จ่ายครั้งเดียว
  1 license ต่อ 1 เครื่อง
  สำหรับ Windows OS
  Fix Version (หากต้องการ upgrade ต้องซื้อ MA เพิ่ม)

  รายละเอียดเพิ่มเติม
ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

2 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า