พิมพ์

ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

9 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
 1. [HL-1110] Brother HL-1110 Mono Laser Printer 2 Yrs

  ฿1,859.81 ฿1,859.81

  ความละเอียด : up to 2400 x 600 dpi
  การเชื่อมต่อ : USB 2.0 High Speed
  ความเร็วการพิมพ์ : 20 แผ่น/นาที (A4)
  พิมพ์แผ่นแรกออกใน 10 วินาที
  รับประกัน 2 ปี
  ปริมาณการพิมพ์ 250-1800 หน้า/เดือน
  Brother Call Center 0-2665-7777, 0-2665-7778

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 2. [HL-1210W] Brother HL-1210W Mono Laser Printer 2 Yrs

  ฿2,420.56 ฿2,420.56

  ความละเอียด : up to 2400 x 600 dpi
  การเชื่อมต่อ : USB 2.0 High Speed / Wifi
  ความเร็วการพิมพ์ : 20 แผ่น/นาที (A4)
  พิมพ์แผ่นแรกออกใน 10 วินาที
  รับประกัน 2 ปี
  ปริมาณการพิมพ์ 250-1800 หน้า/เดือน
  Brother Call Center 0-2665-7777, 0-2665-7778

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 3. [HL-L2320D] Brother HL-L2320D Mono Laser Printer 3 Yrs

  ฿3,261.68 ฿3,261.68

  ความละเอียด : up to 2400 x 600 dpi
  การเชื่อมต่อ : USB 2.0 High Speed
  ความเร็วการพิมพ์ : 20 แผ่น/นาที (A4)
  พิมพ์แผ่นแรกออกใน 8.5 วินาที
  รับประกัน 3 ปี
  ปริมาณการพิมพ์ 250-2000 หน้า/เดือน
  Brother Call Center 0-2665-7777, 0-2665-7778

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 4. [HL-L2370DN] Brother HL-L2370DN Mono Laser Printer 3 Yrs

  ฿8,401.87 ฿8,401.87

  ความละเอียด : up to 2400 x 600 dpi
  การเชื่อมต่อ : USB 2.0 High Speed / LAN
  ความเร็วการพิมพ์ : 34 แผ่น/นาที (A4)
  พิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ
  พิมพ์แผ่นแรกออกใน 8.5 วินาที
  รับประกัน 3 ปี
  ปริมาณการพิมพ์ 250-2000 หน้า/เดือน
  Brother Call Center 0-2665-7777, 0-2665-7778

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 5. [HL-L2375DW] Brother HL-L2375DW Mono Laser Printer 3 Yrs

  ฿9,336.45 ฿9,336.45

  ความละเอียด : up to 2400 x 600 dpi
  การเชื่อมต่อ : USB 2.0 High Speed / LAN / Wifi
  ความเร็วการพิมพ์ : 34 แผ่น/นาที (A4)
  พิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ
  พิมพ์แผ่นแรกออกใน 8.5 วินาที
  รับประกัน 3 ปี
  ปริมาณการพิมพ์ 250-2000 หน้า/เดือน
  Brother Call Center 0-2665-7777, 0-2665-7778

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 6. [HL-L2385DW] Brother HL-L2385DW Mono Laser Printer 3 Yrs

  ฿11,205.61 ฿11,205.61

  ความละเอียด : up to 2400 x 600 dpi
  การเชื่อมต่อ : USB 2.0 High Speed / LAN / Wifi
  ความเร็วการพิมพ์ : 34 แผ่น/นาที (A4)
  พิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ
  เทคโนโลยีไร้สายระยะใกล้ NFC
  พิมพ์แผ่นแรกออกใน 8.5 วินาที
  รับประกัน 3 ปี
  ปริมาณการพิมพ์ 250-2000 หน้า/เดือน
  Brother Call Center 0-2665-7777, 0-2665-7778

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 7. [HL-L5100DN] Brother HL-L5100DN Mono Laser Printer 3 Yrs

  ฿20,551.40 ฿20,551.40

  ความละเอียด : up to 1200 x 1200 dpi
  การเชื่อมต่อ : USB 2.0 High Speed / LAN
  ความเร็วการพิมพ์ : 40 แผ่น/นาที (A4)
  พิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ
  พิมพ์แผ่นแรกออกใน 7.2 วินาที
  รับประกัน 3 ปี Onsite
  ปริมาณการพิมพ์ 250-2000 หน้า/เดือน
  Brother Call Center 0-2665-7777, 0-2665-7778

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 8. [HL-L6200DW] Brother HL-L6200DW Mono Laser Printer 3 Yrs

  ฿42,981.31 ฿42,981.31

  ความละเอียด : up to 1200 x 1200 dpi
  การเชื่อมต่อ : USB 2.0 High Speed / LAN / Wifi
  ความเร็วการพิมพ์ : 50 แผ่น/นาที (A4)
  พิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ
  พิมพ์แผ่นแรกออกใน 7.5 วินาที
  รับประกัน 3 ปี Onsite
  ปริมาณการพิมพ์ 250-2000 หน้า/เดือน
  Brother Call Center 0-2665-7777, 0-2665-7778

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 9. [HL-L6400DW] Brother HL-L6400DW Mono Laser Printer 3 Yrs

  ฿53,261.68 ฿53,261.68

  จอ TFT LCD ขนาด 1.8"
  ความละเอียด : up to 1200 x 1200 dpi
  การเชื่อมต่อ : USB 2.0 High Speed / LAN / Wifi
  ความเร็วการพิมพ์ : 50 แผ่น/นาที (A4)
  พิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ
  พิมพ์แผ่นแรกออกใน 7.5 วินาที
  รับประกัน 3 ปี Onsite
  ปริมาณการพิมพ์ 250-2000 หน้า/เดือน
  Brother Call Center 0-2665-7777, 0-2665-7778

  รายละเอียดเพิ่มเติม
ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

9 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า