RBC Battery

Battery RBC ทุกเบอร์ต้องสั่งจากโรงงาน (เมืองนอก) ใหม่ทุก order รอสินค้า 45-60 วัน
ราคา Battery RBC
จะมีค่าแรงเปลี่ยนต่อ 1 เครื่องดังนี้

ค่าแรงเปลี่ยนในเวลาทำการปกติ
1,890 - กรุงเทพ และ ปริมณฑล
4,450 - ภาคกลาง / ภาคตะวันออก
5,000 - ภาคตะวันตก
6,230 - ภาคเหนือ / ภาคใต้ / ภาคอีสาน
ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยน กรุณาตรวจสอบฝ่ายขายก่อนสั่งซื้อ
ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รับประกัน 1 ปี (ไม่รวม onsite)

แจ้งซ่อมตรงได้ที่ APC Customer Service ประเทศไทย
Tel. 02-617-5555 (8:00 - 18:00 น.)
Email: [email protected]

ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

รายการ 1-49 ของ 49

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

รายการ 1-49 ของ 49

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า