เครื่องสำรองไฟฟ้า สเปค ICT ปี 2563

เครื่องสำรองไฟฟ้า สเปค ICT ฉบับปี 2563 #ICT

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ราคา 5,800 บาท

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA ราคา 12,000 บาท

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA ราคา 32,000 บาท

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) ราคา 270,000 บาท

ไม่สามารถหาสินค้าที่ตรงตามที่เลือกได้