Aruba 2900

ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

รายการ 1-11 ของ 11

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
หน้า
 1. [JL558A] Aruba 2930F 48GPoE+4SFP+740W Switch Lifetime

  ฿ 275,500.00

  JL558A
  Layer 3
  48 x PoE+ 10/100/1000
  4 x SFP+ 1G/10G
  Warranty : Lifetime

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 2. [JL557A] Aruba 2930F 48GPoE+4SFP 740W Switch Lifetime

  ฿ 231,000.00

  JL557A
  Layer 3
  48 x PoE+ 10/100/1000
  4 x SFP 1G
  Warranty : Lifetime

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 3. [JL262A] Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP Switch Lifetime

  ฿ 170,300.00

  JL262A
  Layer 3
  48 x PoE+ 10/100/1000
  4 x SFP 1G
  Warranty : Lifetime

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 4. [JL261A] Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP Switch Lifetime

  ฿ 97,100.00

  JL261A
  Layer 3
  24 x PoE+ 10/100/1000
  4 x SFP 1G 
  Warranty : Lifetime

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 5. [JL260A] Aruba 2930F 48G 4SFP Switch Lifetime

  ฿ 127,800.00

  JL260A
  Layer 3
  48 x PoE+ 10/100/1000
  4 x SFP 1G
  Warranty : Lifetime

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 6. [JL258A] Aruba 2930F 8G PoE+ 2SFP+ Swch Lifetime

  ฿ 53,900.00

  JL258A
  Layer 3
  8 x PoE+ 10/100/1000
  2 x SFP/SFP+ 1G/10G
  Warranty : Lifetime

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 7. [JL256A] Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch Lifetime

  ราคาพิเศษ ฿ 73,738.00 ราคาปรกติ ฿ 199,600.00

  JL256A
  Layer 3
  48 x PoE+ 10/100/1000
  4 x SFP/SFP+ 1G/10G
  Warranty : Lifetime

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 8. [JL255A] Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch Lifetime

  ฿ 131,100.00

  JL255A
  Layer 3
  24 x PoE+ 10/100/1000
  4 x SFP/SFP+ 1G/10G
  Warranty : Lifetime

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 9. [JL254A] Aruba 2930F 48G 4SFP+ Switch Lifetime

  ฿ 160,200.00

  JL254A
  Layer 3
  48 x 10/100/1000
  4 x SFP/SFP+ 1G/10G
  Warranty : Lifetime

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 10. [JL253A] Aruba 2930F 24G 4SFP+ Switch Lifetime

  ฿ 109,000.00

  JL253A
  Layer 3
  24 x 10/100/1000 ports
  4 x SFP/SFP+ 1G/10G
  Warranty : Lifetime

  รายละเอียดเพิ่มเติม
ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

รายการ 1-11 ของ 11

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
หน้า