นโยบายการคืน หรือ เปลี่ยนสินค้า

  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงราคา/ข้อมูล หรือ รูปภาพต่างๆ เนื่องจากการพิมพ์ตก/หล่น/ผิด หรือ ข้อมูลที่ได้รับมาจากผู้ผลิตมีความคลาดเคลื่อน หรือ อื่นๆ ทุกกรณี
  • สินค้าและบริการ จะยึดการรับประกันจากผู้ผลิต หรือ เจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นเกณฑ

 

นโยบายการคืนสินค้า

  • สินค้าที่สั่งซื้อแล้ว ไม่ว่าจะส่งสินค้าจากทางเราออกไปแล้วหรือไม่ก็ตาม ไม่สามารถคืนได้ทุกรณี ยกเว้นสินค้าที่ได้รับไม่ตรง ยี่ห้อ รุ่น ที่ตกลงซื้อขายกัน

 

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

  • สินค้าที่ตกลงซื้อขายอย่างถูกต้องตรงยี่ห้อ รุ่น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกกรณี
  • สินค้าบางยี่ห้อบางรุ่นได้รับความคุ้มครองในการเปลี่ยนเครื่องใหม่ กรณีตรวจพบว่าสินค้าที่เพิ่งส่งไปมีความบกพร่องจากสภาพการใช้งานปกติ หรือ ขณะเปิดกล่องเพื่อเริ่มใช้งาน ซึ่งอาจจะมีระยะเวลาคุ้มครองในช่วง 7-14 วันแรกนับจากสินค้าถึงผู้จำหน่าย ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดผู้ผลิต และ อาจจะมีเงื่อนไขว่ากล่องหรือหีบห่อต่างๆ ต้องอยู่ในสภาพเดิม ไม่ฉีกขาด หรือ หีบห่อจะต้องอยู่ครบ จึงจะสามารถทำเรื่องเปลี่ยนตัวใหม่ได้ กรณีผู้ผลิตไม่มีนโยบายการเปลี่ยนเครื่องใหม่ ผู้ขายหรือลูกค้าสามารถแจ้งศูนย์บริการเพื่อขอเปลี่ยนอะไหล่ หรือ ตัวใหม่ทดแทนจากศูนย์บริการนั้นๆ แทน

 

กรณีมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคืน เปลี่ยน สินค้าท่านสามารถสอบถามฝ่ายขายได้ ระหว่าง จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.30 น. ที่เบอร์ 02-741-7898