ข้อ 64. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA ราคา 11,000 บาท

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA ราคา 11,000 บาท ล่าสุด 13 มีนาคม 2566

คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 2 kVA (1,200 Watts)
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-20%
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า 220+/-10%
- สามารถสำรองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที

ไม่สามารถหาสินค้าที่ตรงตามที่เลือกได้