Latitude 7000

ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

รายการ 1-10 ของ 13

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
หน้า
 1. Dell Latitude 7310 i5-10310U(vPro) 16G 256SSD Wim10P

  ฟอร์ม ฿46,200.00 ฿46,200.00

  ถึง ฿81,970.00 ฿81,970.00 ราคาปรกติ ฿82,510.00

  13.3" FHD Anti-Glare
  i5-10310U 4C 1.6GHz 6M
  Windows 10 Pro
  16GB DDR4 2666MHz
  256GB M.2 SSD
  3Yr Pro Support + 3Yr battery

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 2. Dell Latitude 7410 i5-10310U(vPro) 16G 256SSD Win10P 3Yrs ProSupport

  ฟอร์ม ฿45,300.00 ฿45,300.00

  ถึง ฿81,070.00 ฿81,070.00 ราคาปรกติ ฿81,610.00

  14" FHD Anti-Glare
  i5-10310U 4C 1.6GHz 6M
  Windows 10 Pro
  16GB DDR4 2666MHz
  256GB M.2 SSD
  3Yr Pro Support + 3Yr battery

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 3. Dell Latitude 7410 i7-10610U(vPro) 16G 512SSD Win10P 3Yrs ProSupport

  ฟอร์ม ฿52,800.00 ฿52,800.00

  ถึง ฿88,570.00 ฿88,570.00 ราคาปรกติ ฿89,110.00

  14" FHD Anti-Glare
  i7-10610U 4C 1.8GHz 8M
  Windows 10 Pro
  16GB DDR4 2666MHz
  512GB M.2 SSD
  3Yr Pro Support + 3Yr battery

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 4. Dell Latitude 7210 2in1 i7-10610U(vPro)16G 512SSD Win10P 3Yrs ProSupport

  ฟอร์ม ฿61,200.00 ฿61,200.00

  ถึง ฿96,970.00 ฿96,970.00 ราคาปรกติ ฿97,510.00

  12.3" FHD Anti-Glare
  i7-10610U 4C 1.8GHz 8M
  Windows 10 Pro
  16GB DDR4 2133MHz
  512GB M.2 SSD
  3Yr Pro Support + 3Yr battery

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 5. Dell Latitude 7300 i5-8265U UMA 8G 256SSD Win10Pro 3Yrs

  ฟอร์ม ฿38,742.99 ฿38,742.99 ราคาปรกติ ฿39,242.99

  ถึง ฿73,072.99 ฿73,072.99 ราคาปรกติ ฿73,572.99

  13.3” FHD Anti-glare
  i5-8265U 4Core 1.6GHz 6MB
  Windows 10 Pro
  8GB
   DDR4 2666Hz
  M.2 256GB PCIe NVMe SSD
  3Yr Pro Support + 3Yr battery

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 6. Dell Latitude 7300 i5-8365U (vPro) UMA 8G 256SSD 3Yrs

  ฟอร์ม ฿40,612.15 ฿40,612.15 ราคาปรกติ ฿41,112.15

  ถึง ฿74,942.15 ฿74,942.15 ราคาปรกติ ฿75,442.15

  13.3” FHD Anti-glare
  i5-8365U 4Core 1.6GHz 6MB
  Windows 10 Pro
  8GB
   DDR4 2666Hz
  M.2 256GB PCIe NVMe SSD
  3Yr Pro Support + 3Yr battery

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 7. Dell Latitude 7300 i5-8365U (vPro) UMA 8G 512SSD 3Yrs

  ฟอร์ม ฿42,481.31 ฿42,481.31 ราคาปรกติ ฿42,981.31

  ถึง ฿76,811.31 ฿76,811.31 ราคาปรกติ ฿77,311.31

  13.3” FHD Anti-glare
  i5-8365U 4Core 1.6GHz 6MB
  Windows 10 Pro
  8GB
   DDR4 2666Hz
  M.2 512GB PCIe NVMe SSD
  3Yr Pro Support + 3Yr battery

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 8. Dell Latitude 7300 i7-8665U (vPro) UMA 16G 512SSD Win10Pro 3Yrs

  ฟอร์ม ฿49,023.36 ฿49,023.36 ราคาปรกติ ฿49,523.36

  ถึง ฿83,353.36 ฿83,353.36 ราคาปรกติ ฿83,853.36

  13.3” FHD Anti-glare
  i7-8665U 4Core 1.9GHz 8MB
  Windows 10 Pro
  16GB
   DDR4 2666Hz
  M.2 512GB PCIe NVMe SSD
  3Yr Pro Support + 3Yr battery

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 9. Dell Latitude 7400 i5-8265U UMA 8G 256SSD Win10Pro 3Yrs

  ฟอร์ม ฿37,808.41 ฿37,808.41 ราคาปรกติ ฿38,308.41

  ถึง ฿72,138.41 ฿72,138.41 ราคาปรกติ ฿72,638.41

  14” FHD Anti-glare
  i5-8265U 4Core 1.6GHz 6MB
  Windows 10 Pro
  8GB
   DDR4 2666Hz
  M.2 256GB PCIe NVMe SSD
  3Yr Pro Support + 3Yr battery

   

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 10. Dell Latitude 7400 i7-8665U (vPro) UMA 8G 512SSD Win10Pro 3Yrs

  ฟอร์ม ฿47,154.21 ฿47,154.21 ราคาปรกติ ฿47,654.21

  ถึง ฿81,484.21 ฿81,484.21 ราคาปรกติ ฿81,984.21

  14” FHD Anti-glare
  i7-8665U 4Core 1.9GHz 8MB
  Windows 10 Pro
  8GB
   DDR4 2666Hz
  M.2 512GB PCIe NVMe SSD
  3Yr Pro Support + 3Yr battery

  รายละเอียดเพิ่มเติม
ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

รายการ 1-10 ของ 13

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
หน้า