Canon

Canon
ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

รายการ 1-10 ของ 25

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
หน้า
 1. [LBP6030] Canon LBP6030 Mono Printer 3 Yrs

  ฿ 3,047.00

  ความละเอียด : 600 x 600 dpi
  การเชื่อมต่อ :USB 2.0 High Speed
  ความเร็วการพิมพ์ :18 แผ่น/นาที (A4)
  พิมพ์แผ่นแรกออกใน 10 วินาที
  ปริมาณการพิมพ์/เดือน : 200-800 หน้า
  ประสิทธิภาพสูงสุด/เดือน : 5000 หน้า
  รับประกัน 3 ปี
  Canon Call Center 0-2344-9988

   

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 2. [LBP6030w] Canon LBP6030w Mono Wifi Printer 3 Yrs

  ฿ 3,355.00

  ความละเอียด : 600 x 600 dpi
  การเชื่อมต่อ :USB 2.0 High Speed / Wi-Fi 802.11b/g/n
  ความเร็วการพิมพ์ :18 แผ่น/นาที (A4)
  พิมพ์แผ่นแรกออกใน 10 วินาที
  ปริมาณการพิมพ์/เดือน : 200-800 หน้า
  ประสิทธิภาพสูงสุด/เดือน : 5000 หน้า
  รับประกัน 3 ปี
  Canon Call Center 0-2344-9988

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 3. [LBP162dw] Canon LBP162dw Mono Printer Wifi 3 Yrs

  ฿ 6,533.00

  ความละเอียด : up to 600 x 600 dpi
  การเชื่อมต่อ : USB 2.0 High Speed / Wifi 802.11b/g/n
  ความเร็วการพิมพ์ : 28 แผ่น/นาที (A4)
  พิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ

  พิมพ์แผ่นแรกออกใน 15 วินาที
  ปริมาณการพิมพ์/เดือน : 600-3900 หน้า
  ประสิทธิภาพสูงสุด/เดือน : 30000 หน้า
  รับประกัน 3 ปี
  Canon Call Center 0-2344-9988

   

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 4. [LBP913w] Canon LBP913w Mono Printer Wifi 3 Yrs

  ฿ 7,467.00

  ความละเอียด : up to 600 x 600 dpi
  การเชื่อมต่อ : USB 2.0 High Speed / Wifi 802.11b/g/n
  ความเร็วการพิมพ์ : 22 แผ่น/นาที (A4)
  พิมพ์แผ่นแรกออกใน 15 วินาที
  ปริมาณการพิมพ์/เดือน : 800-3200 หน้า
  ประสิทธิภาพสูงสุด/เดือน : 20000 หน้า
  รับประกัน 3 ปี
  Canon Call Center 0-2344-9988

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 5. [MF237w] Canon MF237w Duplex Mono Wifi Printer 3 Yrs

  ฿ 8,400.00

  Print / Scan / Copy / Fax
  ความละเอียด : 600 x 600, 1200 x 1200 dpi
  การเชื่อมต่อ :USB 2.0 High Speed / LAN / Wifi 802.11/b/g/n
  ความเร็วการพิมพ์ :23 แผ่น/นาที (A4)
  พิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ

  พิมพ์แผ่นแรกออกใน 6 วินาที
  ปริมาณการพิมพ์/เดือน : 500-2000 หน้า
  ประสิทธิภาพสูงสุด/เดือน : 15000 หน้า
  รับประกัน 3 ปี
  Canon Call Center 0-2344-9988

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 6. [LBP621Cw] Canon LBP 621Cw Laser Color Printer 3 Yrs

  ฿ 8,963.00

  ความละเอียด : 600 x 600 dpi
  การเชื่อมต่อ :USB 2.0 High Speed / LAN / Wifi 802.11b/g/n
  ความเร็วการพิมพ์ :18 แผ่น/นาที (A4)
  พิมพ์แผ่นแรกออกใน 10 วินาที
  ปริมาณการพิมพ์/เดือน : 250-2500 หน้า
  ประสิทธิภาพสูงสุด/เดือน : 30000 หน้า
  รับประกัน 3 ปี
  Canon Call Center 0-2344-9988

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 7. [MF266dn] Canon MF266dn Duplex Mono Printer 3 Yrs

  ฿ 9,336.00

  Print / Scan / Copy / Fax
  ความละเอียด : 600 x 600, 1200 x 1200, 2400 x 600 dpi
  การเชื่อมต่อ :USB 2.0 High Speed / LAN
  ความเร็วการพิมพ์ :28 แผ่น/นาที (A4)
  พิมพ์แผ่นแรกออกใน 5.2 วินาที
  ปริมาณการพิมพ์/เดือน : 250-2500 หน้า
  ประสิทธิภาพสูงสุด/เดือน : 30000 หน้า
  รับประกัน 3 ปี
  Canon Call Center 0-2344-9988

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 8. [MF913w] Canon MF913w Mono Wifi Printer 3 Yrs

  ฿ 9,906.00

  Print / Scan / Copy
  ความละเอียด : 600 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
  การเชื่อมต่อ :USB 2.0 High Speed / LAN / Wifi 802.11/b/g/n
  ความเร็วการพิมพ์ :22 แผ่น/นาที (A4)
  พิมพ์แผ่นแรกออกใน 6.5 วินาที
  ปริมาณการพิมพ์/เดือน : 200-800 หน้า
  ประสิทธิภาพสูงสุด/เดือน : 20000 หน้า
  รับประกัน 3 ปี
  Canon Call Center 0-2344-9988

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 9. [LBP623Cdw] Canon LBP623Cdw Duplex Color Printer Wifi 3 Yrs

  ฿ 10,271.00

  ความละเอียด : 600 x 600 dpi
  การเชื่อมต่อ :USB 2.0 High Speed / LAN / Wifi 802.11b/g/n
  ความเร็วการพิมพ์ :21 แผ่น/นาที (A4)
  พิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ

  พิมพ์แผ่นแรกออกใน 10 วินาที
  ปริมาณการพิมพ์/เดือน : 250-2500 หน้า
  ประสิทธิภาพสูงสุด/เดือน : 30000 หน้า
  รับประกัน 3 ปี
  Canon Call Center 0-2344-9988

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 10. [MF269dw] Canon MF269dw Duplex Mono Printer 3 Yrs

  ฿ 11,103.00

  Print / Scan / Copy / Fax
  ความละเอียด : 600 x 600, 1200 x 1200, 2400 x 600 dpi
  การเชื่อมต่อ :USB 2.0 High Speed / LAN / Wifi 802.11/b/g/n
  ความเร็วการพิมพ์ :28 แผ่น/นาที (A4)
  พิมพ์แผ่นแรกออกใน 5.2 วินาที
  ปริมาณการพิมพ์/เดือน : 250-2500 หน้า
  ประสิทธิภาพสูงสุด/เดือน : 30000 หน้า
  รับประกัน 3 ปี
  Canon Call Center 0-2344-9988

  รายละเอียดเพิ่มเติม
ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

รายการ 1-10 ของ 25

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
หน้า