Multifunction+Fax

ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

รายการ 1-10 ของ 14

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
หน้า
 1. [3UL00D] HP OfficeJet Pro 9026 AiO Printer 3Yrs onsite

  ฿ 12,056.07 ฿ 12,056.07
  • Print / Scan / Copy / Fax
  • พิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติ
  • ความเร็ว 24/20 แผ่นต่อนาที (ฺดำ/สี)
  • พิมพ์แผ่นแรกออกใน 9 วินาที
  • แนะนำปริมาณการพิพม์ต่อเดือนที่ 500 ถึง 2000
  • รองรับงานหนักได้ถึงเดือนละ 30000 แผ่น
  • ความละเอียด 4800 x 1200 dpi
  • เชื่อมต่อด้วย USB & LAN & WiFi
  • เหมาะสำหรับใช้งาน 1 - 5 คน
  • ประกัน 3 ปี
  • ผ่าน HP Call Center 02 787 3344 / 1800 294 207 (โทรฟรี)
  รายละเอียดเพิ่มเติม
 2. [1MR73D] HP OfficeJet Pro 9020 AiO Printer 3Yrs onsite

  ฿ 12,701.00 ฿ 12,701.00
  • Print / Scan / Copy / Fax
  • พิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติ
  • ความเร็ว 24/20 แผ่นต่อนาที (ฺดำ/สี)
  • พิมพ์แผ่นแรกออกใน 9 วินาที
  • แนะนำปริมาณการพิพม์ต่อเดือนที่ 500 ถึง 2000
  • รองรับงานหนักได้ถึงเดือนละ 30000 แผ่น
  • ความละเอียด 4800 x 1200 dpi
  • เชื่อมต่อด้วย USB & LAN & WiFi
  • เหมาะสำหรับใช้งาน 1 - 5 คน
  • ประกัน 3 ปี
  • ผ่าน HP Call Center 02 787 3344 / 1800 294 207 (โทรฟรี)
  รายละเอียดเพิ่มเติม
 3. [G5J38A] HP Officejet Pro 7740 Wide Format eAiO 1Yr Smart Friend

  ฿ 10,084.00 ฿ 10,084.00
  • Print / Scan / Copy / Fax
  • พิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติ
  • ความเร็ว 22/18 แผ่นต่อนาที (ฺดำ/สี)
  • พิมพ์แผ่นแรกออกใน 9 วินาที
  • แนะนำปริมาณการพิพม์ต่อเดือนที่ 250 ถึง 1500
  • รองรับงานหนักได้ถึงเดือนละ 30000 แผ่น
  • ความละเอียด 4800 x 1200 dpi
  • เชื่อมต่อด้วย USB & LAN & WiFi
  • เหมาะสำหรับใช้งาน 1 - 3 คน
  • ประกัน 1 ปี
  • ผ่าน HP Call Center 02 787 3344 / 1800 294 207 (โทรฟรี)
  รายละเอียดเพิ่มเติม
 4. [Y0S19A] HP OfficeJet Pro 7730 Wide Format AIO Printer 1Yr Smart Friend

  ฿ 9,710.00 ฿ 9,710.00
  • Print / Scan / Copy / Fax
  • พิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติ
  • ความเร็ว 34/22 แผ่นต่อนาที (ฺดำ/สี)
  • พิมพ์แผ่นแรกออกใน 9 วินาที
  • แนะนำปริมาณการพิพม์ต่อเดือนที่ 250 ถึง 1500
  • รองรับงานหนักได้ถึงเดือนละ 30000 แผ่น
  • ความละเอียด 4800 x 1200 dpi
  • เชื่อมต่อด้วย USB & LAN & WiFi
  • เหมาะสำหรับใช้งาน 1 - 3 คน
  • ประกัน 1 ปี
  • ผ่าน HP Call Center 02 787 3344 / 1800 294 207 (โทรฟรี)
  รายละเอียดเพิ่มเติม
 5. [Y0S18A] HP OfficeJet Pro 7720 Wide Format AIO Printer 1Yr Smart Friend

  ฿ 8,214.00 ฿ 8,214.00
  • Print / Scan / Copy / Fax
  • พิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติ
  • ความเร็ว 22/18 แผ่นต่อนาที (ฺดำ/สี)
  • พิมพ์แผ่นแรกออกใน 9 วินาที
  • แนะนำปริมาณการพิพม์ต่อเดือนที่ 250 ถึง 1500
  • รองรับงานหนักได้ถึงเดือนละ 30000 แผ่น
  • ความละเอียด 4800 x 1200 dpi
  • เชื่อมต่อด้วย USB & LAN & WiFi
  • เหมาะสำหรับใช้งาน 1 - 3 คน
  • ประกัน 1 ปี
  • ผ่าน HP Call Center 02 787 3344 / 1800 294 207 (โทรฟรี)
  รายละเอียดเพิ่มเติม
 6. [3UK93D] HP OfficeJet Pro 9016 AiO Printer 2Yrs onsite

  ฿ 8,971.96 ฿ 8,971.96
  • Print / Scan / Copy / Fax
  • พิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติ
  • ความเร็ว 22/18 แผ่นต่อนาที (ฺดำ/สี)
  • พิมพ์แผ่นแรกออกใน 9 วินาที
  • แนะนำปริมาณการพิพม์ต่อเดือนที่ 250 ถึง 1500
  • รองรับงานหนักได้ถึงเดือนละ 25000 แผ่น
  • ความละเอียด 4800 x 1200 dpi
  • เชื่อมต่อด้วย USB & LAN & WiFi
  • เหมาะสำหรับใช้งาน 1 - 5 คน
  • ประกัน 2 ปี
  • ผ่าน HP Call Center 02 787 3344 / 1800 294 207 (โทรฟรี)
  รายละเอียดเพิ่มเติม
 7. [3UK85D] HP OfficeJet Pro 9018 AiO Printer 2Yrs onsite

  ฿ 8,971.96 ฿ 8,971.96
  • Print / Scan / Copy / Fax
  • พิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติ
  • ความเร็ว 22/18 แผ่นต่อนาที (ฺดำ/สี)
  • พิมพ์แผ่นแรกออกใน 9 วินาที
  • แนะนำปริมาณการพิพม์ต่อเดือนที่ 250 ถึง 1500
  • รองรับงานหนักได้ถึงเดือนละ 25000 แผ่น
  • ความละเอียด 4800 x 1200 dpi
  • เชื่อมต่อด้วย USB & LAN & WiFi
  • เหมาะสำหรับใช้งาน 1 - 5 คน
  • ประกัน 2 ปี
  • ผ่าน HP Call Center 02 787 3344 / 1800 294 207 (โทรฟรี)
  รายละเอียดเพิ่มเติม
 8. [1KR53D] HP OfficeJet Pro 9010 AiO Printer 2Yrs onsite

  ฿ 9,617.00 ฿ 9,617.00
  • Print / Scan / Copy / Fax
  • พิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติ
  • ความเร็ว 22/18 แผ่นต่อนาที (ฺดำ/สี)
  • พิมพ์แผ่นแรกออกใน 9 วินาที
  • แนะนำปริมาณการพิพม์ต่อเดือนที่ 250 ถึง 1500
  • รองรับงานหนักได้ถึงเดือนละ 25000 แผ่น
  • ความละเอียด 4800 x 1200 dpi
  • เชื่อมต่อด้วย USB & LAN & WiFi
  • เหมาะสำหรับใช้งาน 1 - 5 คน
  • ประกัน 2 ปี
  • ผ่าน HP Call Center 02 787 3344 / 1800 294 207 (โทรฟรี)
  รายละเอียดเพิ่มเติม
 9. [4KJ72D] HP OfficeJet Pro 8026 AiO Printer 2Yrs onsite

  ฿ 5,887.85 ฿ 5,887.85
  • Print / Scan / Copy / Fax
  • พิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติ
  • ความเร็ว 20/10 แผ่นต่อนาที (ฺดำ/สี)
  • พิมพ์แผ่นแรกออกใน 13 วินาที
  • แนะนำปริมาณการพิพม์ต่อเดือนที่ 250 ถึง 800
  • รองรับงานหนักได้ถึงเดือนละ 20000 แผ่น
  • ความละเอียด 4800 x 1200 dpi
  • เชื่อมต่อด้วย USB & LAN & WiFi
  • เหมาะสำหรับใช้งาน 1 - 5 คน
  • ประกัน 2 ปี
  • ผ่าน HP Call Center 02 787 3344 / 1800 294 207 (โทรฟรี)
  รายละเอียดเพิ่มเติม
 10. [4KJ71D] HP OfficeJet Pro 8028 AiO Printer 2Yrs onsite

  ฿ 5,887.85 ฿ 5,887.85
  • Print / Scan / Copy / Fax
  • พิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติ
  • ความเร็ว 20/10 แผ่นต่อนาที (ฺดำ/สี)
  • พิมพ์แผ่นแรกออกใน 13 วินาที
  • แนะนำปริมาณการพิพม์ต่อเดือนที่ 250 ถึง 800
  • รองรับงานหนักได้ถึงเดือนละ 20000 แผ่น
  • ความละเอียด 4800 x 1200 dpi
  • เชื่อมต่อด้วย USB & LAN & WiFi
  • เหมาะสำหรับใช้งาน 1 - 5 คน
  • ประกัน 2 ปี
  • ผ่าน HP Call Center 02 787 3344 / 1800 294 207 (โทรฟรี)
  รายละเอียดเพิ่มเติม
ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

รายการ 1-10 ของ 14

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
หน้า