ข้อ 41. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น ราคา 24,000 บาท

ข้อ 41. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น ราคา 24,000 บาท

เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น ราคา 24,000 บาท ล่าสุด 13 มีนาคม 2566

คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีจำนวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็ม
- มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 80 คอลัมน์ (Column)
- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 400 ตัวอักษรต่อวินาที
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 360x360 dpi
- มีหน่วยความจำแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

1 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
 1. [C11CF39503#ICT] Epson LQ-590II 24pins Dot Matrix Printer

  ราคาพิเศษ ฿ 22,514.00 ราคาปรกติ ฿ 24,090.00

  *ราคาพิเศษ ICT สำหรับหน่วยงานราชการ ที่มีใบสั่งซื้อเท่านั้น

  C11CF39503#ICT

  • แคร่สั้น
  • 24 หัวเข็ม
  • 1 ต้นฉบับ + 5 สำเนา
  • ชื่อมต่อด้วย USB, และ Parallel
  • ประกันตัวเครื่อง 1 ปี หัวเข็ม 2 ปี
   โดยศูนย์บริการ Epson Tel. 02-685-9899 (จ–ศ : 8.30 – 17.30)

  รายละเอียดเพิ่มเติม
ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

1 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า