คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2

คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท ล่าสุด พฤษภาคม 2563

#spec_ict #สเปคICT #เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่2 #งบ30000 #พฤษภาคม2563 #2563

คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จ านวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

8 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
 1. [SNS38MT008] Dell Optiplex 3080 MT i5-10500 UMA 8G 2TB Ubu VGA 3Yrs (ICT3 63)

  ราคาพิเศษ ฿16,400.00 ฿16,400.00 ราคาปรกติ ฿16,813.00 ราคาต่ำสุด ฿16,313.00

  SNS38MT008
  i5-10500 6C 3.1/4.5GHz 12MB
  Ubuntu
  8GB DDR4 2666MHz
  2TB SATA
  Mouse & Keyboard
  3Yr ProSupport

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 2. Lemel R526 ICT2 AMD Ryzen5 2600 3.4GHz 8GB 480GB SSD DVDRW GPU-2GB DOS 19.5-ich 3Yrs/1Yr Onsite

  ฿15,525.00 ฿15,525.00

  AMD Ryzen5 2600 3.4GHz 6C 12T 16MB
  8GB
  DDR4
  480GB SSD
  Graphic Card 2GB
  DVD-RW
  USB Mouse
  USB Keyboard
  19.5" LCD Monitor (LED Backlight)
  10/100/1000 Mb/s
  Free DOS
  Warranty 3 Years
  Onsite Service 1 Year

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 3. Lemel R526 ICT2 AMD Ryzen5 2600 3.4GHz 8GB 2TB SATA DVDRW GPU-2GB DOS 19.5-ich 3Yrs/1Yr Onsite

  ฿15,410.00 ฿15,410.00

  AMD Ryzen5 2600 3.4GHz 6C 12T 16MB
  8GB
  DDR4
  2TB 7200rpm
  Graphic Card 2GB
  DVD-RW
  USB Mouse
  USB Keyboard
  19.5" LCD Monitor (LED Backlight)
  10/100/1000 Mb/s
  Free DOS
  Warranty 3 Years
  Onsite Service 1 Year

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 4. Lemel R535 ICT2 AMD Ryzen5 3500 3.6GHz 8GB 480GB SSD DVDRW GPU-2GB DOS 19.5-ich 3Yrs/1Yr Onsite

  ฿15,065.00 ฿15,065.00

  AMD Ryzen5 3500 3.6GHz 6C 6T 16MB
  8GB
  DDR4
  480GB SSD
  Graphic Card 2GB
  DVD-RW
  USB Mouse
  USB Keyboard
  19.5" LCD Monitor (LED Backlight)
  10/100/1000 Mb/s
  Free DOS
  Warranty 3 Years
  Onsite Service 1 Year

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 5. Lemel R535 ICT2 AMD Ryzen5 3500 3.6GHz 8GB 2TB SATA DVDRW GPU-2GB DOS 19.5-ich 3Yrs/1Yr Onsite

  ฿14,950.00 ฿14,950.00

  AMD Ryzen5 3500 3.6GHz 6C 6T 16MB
  8GB
  DDR4
  2TB 7200rpm
  Graphic Card 2GB
  DVD-RW
  USB Mouse
  USB Keyboard
  19.5" LCD Monitor (LED Backlight)
  10/100/1000 Mb/s
  Free DOS
  Warranty 3 Years
  Onsite Service 1 Year

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 6. [ 235X9PA#AKL ] HP 280 G6 Pro MT i5-10500 8GB 2TB WLAN GFX AMD Rdn R7 430 2GB DOS 3Yrs onsite [ICT 2563 Spec 30,000]

  ฟอร์ม ฿19,287.00 ฿19,287.00

  ถึง ฿54,055.00 ฿54,055.00

  235X9PA#AKL
  i5-10500 3.1GHz 6C 12MB

  8GB DDR4-2666 SDRAM
  2TB 7200rpm SATA
  AMD Readion R7-430 2GB

  DVDRW
  Free DOS
  Mouse & Keyboard
  3Yrs onsite NBD by HP
  [ICT 2563 Spec 30,000]

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 7. [23B64PA#AKL] HP 280 Pro G5 SFF i5-10500 8GB 2TB AMD Radeon R7 430 2GB DOS 3Yrs onsite [ICT Spec 2563 30,000]

  ฟอร์ม ฿19,287.00 ฿19,287.00

  ถึง ฿54,055.00 ฿54,055.00

  23B64PA#AKL
  i5-105003.1GHz 6C
  8GBDDR4-2666
  2TB 7200rpm
  AMD Radeon R7 430 2GB LP DP VGA
  DVDRW
  Free DOS
  Mouse & Keyboard
  3Yrs onsite NBD by HP

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 8. [156S5PA#AKL] HP EliteDesk 705 G5 SFF Ryzen5 PRO 3600 6C 65W 8GB 2TB AMD Rdn 2GB R7 430 2DP DOS 3Yrs onsite [ICT Spec 30,000]

  ฟอร์ม ฿18,735.70 ฿18,735.70

  ถึง ฿71,046.70 ฿71,046.70

  AMD Ryzen5 PRO 3600 6C
  8GB DDR4-3200 SDRAM
  2TB 7200
  AMD Rdn 2GB R7 430 2DP
  DVDRW
  Free DOS
  WLAN RT ac 2x2 +BT 5
  Mouse & Keyboard
  3Yrs onsite NBD by HP

  รายละเอียดเพิ่มเติม
ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

8 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า