คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท ล่าสุด พฤษภาคม 2563

#spec_ict #สเปคICT #เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่1 #งบ22000

คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

7 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
 1. [SNS38MT003] Dell Optiplex 3080 MT i5-10500 UMA 4G 1TB Ubu VGA 3Yrs (ICT2 63)

  ฿16,439.00 ฿16,439.00

  SNS38MT003
  i5-10500 6C 3.1/4.5GHz 12MB
  Ubuntu
  4GB
  DDR4 2666MHz
  1TB SATA
  Mouse & Keyboard
  3Yr ProSupport

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 2. [11ED002RTA] Lenovo V50t 13IMB i5-10500 4GB 256SSD GeForce GT730-2GB DOS 3Yrs

  ฿16,168.22 ฿16,168.22

  i5-10500 6C 3.1/4.5GHz 12MB
  4GB DIMM DDR4-2666
  256GB SSD M.2 2280 NVMe Opal
  NVIDIA GeForce GT 730 2GB GDDR5
  OS : None
  3Yrs Onsite

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 3. Lemel R525 ICT1 AMD Ryzen5 2600 3.4GHz 4GB 250GB SSD DVDRW GPU-2GB DOS 19.5-ich 3Yrs/1Yr Onsite

  ฿14,375.00 ฿14,375.00

  AMD Ryzen5 2600 3.4GHz 6C 12T 16MB
  4GB DDR4
  480GB SSD
  Graphic Card 2GB
  DVD-RW
  USB Mouse
  USB Keyboard
  19.5" LCD Monitor (LED Backlight)
  10/100/1000 Mb/s
  Free DOS
  Warranty 3 Years
  Onsite Service 1 Year

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 4. Lemel R526 ICT1 AMD Ryzen5 2600 3.4GHz 4GB 1TB SATA DVDRW GPU-2GB DOS 19.5-ich 3Yrs/1Yr Onsite

  ฿14,260.00 ฿14,260.00

  AMD Ryzen5 2600 3.4GHz 6C 12T 16MB
  4GB DDR4
  1TB 7200rpm
  Graphic Card 2GB
  DVD-RW
  USB Mouse
  USB Keyboard
  19.5" LCD Monitor (LED Backlight)
  10/100/1000 Mb/s
  Free DOS
  Warranty 3 Years
  Onsite Service 1 Year

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 5. Lemel R535 ICT1 AMD Ryzen5 3500 3.6GHz 4GB 250GB SSD DVDRW GPU-2GB DOS 19.5-ich 3Yrs/1Yr Onsite

  ฿13,915.00 ฿13,915.00

  AMD Ryzen5 3500 3.6GHz 6C 6T 16MB
  4GB DDR4
  250GB SSD
  Graphic Card 2GB
  DVD-RW
  USB Mouse
  USB Keyboard
  19.5" LCD Monitor (LED Backlight)
  10/100/1000 Mb/s
  Free DOS
  Warranty 3 Years
  Onsite Service 1 Year

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 6. Lemel R535 ICT1 AMD Ryzen5 3500 3.6GHz 4GB 1TB SATA DVDRW GPU-2GB DOS 19.5-ich 3Yrs/1Yr Onsite

  ฿13,800.00 ฿13,800.00

  AMD Ryzen5 3500 3.6GHz 6C 6T 16MB
  4GB DDR4
  1TB 7200rpm
  Graphic Card 2GB
  DVD-RW
  USB Mouse
  USB Keyboard
  19.5" LCD Monitor (LED Backlight)
  10/100/1000 Mb/s
  Free DOS
  Warranty 3 Years
  Onsite Service 1 Year

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 7. [156S1PA#AKL] HP EliteDesk 705 G5 SFF Ryzen5 PRO 3600 6C 65W 4GB 256SSD AMD Rdn 2GB R7 430 2DP DOS 3Yrs onsite [ICT Spec 22,000]

  ฟอร์ม ฿17,633.60 ฿17,633.60

  ถึง ฿69,218.81 ฿69,218.81

  AMD Ryzen5 PRO 3600 6C
  4GB DDR4-2666 SDRAM
  256GB M.2 SSD NVMe
  AMD Rdn 2GB R7 430 2DP
  DVDRW
  Free DOS
  WLAN RT ac 2x2 +BT 5
  Mouse & Keyboard
  3Yrs onsite NBD by HP

   

   

  รายละเอียดเพิ่มเติม
ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

7 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า