คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท ล่าสุด ธันวาคม 2564

#spec_ict #สเปคICT #เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่1 #งบ22000 #ธันวาคม2564

คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

 

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท พฤษภาคม 2563

คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

รายการ 1-10 ของ 24

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
หน้า
 1. [5C144PA#AKL] HP 280 Pro G8 10th Generation Intel® Core™ i5-10500 4GB 1TB Windows 11 Home 3Yrs onsite ICT-22000

  ฿ 16,532.00 ฿ 16,532.00

  *ราคาพิเศษ ICT สำหรับหน่วยงานราชการ ที่มีใบสั่งซื้อเท่านั้น
  5C144PA#AKL
  10th Generation Intel® Core™ i5-10500 2.70GHz 6C

  4GB DDR4 2933MHz
  1TB 7200RPM
  Integrated Graphics
  Windows 11 Home
  Realtek RTL8821CE ac 1x1 +Bluetooth 4.2 WW
  DVD-RW
  HP Keyboard and Mouse
  3Yrs onsite by HP
  ผ่าน HP Call Center 02 787 3344 / 1800 294 207 (โทรฟรี)

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 2. [58U27PA#AKL] HP ProDesk 400 G7 MT 10th Generation Intel® Core™ i5-10500 8GB SSD256GB Windows 10 Home 3Yrs onsite ICT-22000

  ฿ 19,838.00 ฿ 19,838.00

  *ราคาพิเศษ ICT สำหรับหน่วยงานราชการ ที่มีใบสั่งซื้อเท่านั้น
  58U27PA#AKL
  10th Generation Intel® Core™ i5-10500 3.1GHz 6C

  8GB DDR4 2666MHz
  M.2 SSD 256GB
  Windows 10 Home
  Integrated Graphics
  Realtek RTL8822CE ac 2x2 +Bluetooth 5 WW
  DVD-RW
  HP Keyboard and Mouse
  3Yrs onsite by HP
  ผ่าน HP Call Center 02 787 3344 / 1800 294 207 (โทรฟรี)

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 3. [577Y5PA#AKL] HP ProDesk 400 G7 SFF 10th Generation Intel® Core™ i5-10500 8GB 1TB Windows 10 Home 3Yrs onsite ICT-22000

  ฿ 17,634.00 ฿ 17,634.00

  *ราคาพิเศษ ICT สำหรับหน่วยงานราชการ ที่มีใบสั่งซื้อเท่านั้น
  577Y5PA#AKL
  10th Generation Intel® Core™ i5-10500 3.1GHz 6C

  8GB DDR4 2666MHz
  1TB 7200RPM
  Windows 10 Home
  Integrated Graphics
  Intel Wi-Fi 6 AX201 ax 2x2 non-vPro +Bluetooth 5 WW
  DVD-RW
  HP Keyboard and Mouse
  3Yrs onsite by HP
  ผ่าน HP Call Center 02 787 3344 / 1800 294 207 (โทรฟรี)

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 4. [5C142PA#AKL] HP 280 Pro G8 10th Generation Intel® Core™ i5-10500 8GB 1TB Windows 11 Home 3Yrs onsite ICT-22000

  ราคาพิเศษ ฿ 15,500.00 ฿ 15,500.00 ราคาปรกติ ฿ 17,083.00

  *ราคาพิเศษ ICT สำหรับหน่วยงานราชการ ที่มีใบสั่งซื้อเท่านั้น
  5C142PA#AKL
  10th Generation Intel® Core™ i5-10500 2.70GHz 6C

  8GB DDR4 2933MHz
  1TB 7200RPM
  Integrated Graphics
  Windows 11 Home
  Realtek RTL8821CE ac 1x1 +Bluetooth 4.2 WW
  DVD-RW
  HP Keyboard and Mouse
  3Yrs onsite by HP
  ผ่าน HP Call Center 02 787 3344 / 1800 294 207 (โทรฟรี)

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 5. [55R77PA#AKL] HP ProDesk 400 G7 MT 10th Generation Intel® Core™ i5-10500 8GB 1TB Windows 10 Home 3 Yrs Onsite

  ฿ 18,185.00 ฿ 18,185.00

  *ราคาพิเศษ ICT สำหรับหน่วยงานราชการ ที่มีใบสั่งซื้อเท่านั้น
  55R75PA#AKL
  10th Generation Intel® Core™ i5 Processor 10500 3.1GHz 6C
  8GB DDR4 2666MHz DIMM Memory
  1TB 7200RPM
  Integrated Graphics
  Realtek RTL8822CE ac 2x2 +Bluetooth 5 WW
  Windows 10 Home
  3Yrs onsite by HP

  DVD-RW
  HP Keyboard and Mouse
  HP Call Center 02 787 3344 / 1800 294 207 (โทรฟรี)

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 6. [55R75PA#AKL] HP ProDesk 400 G7 MT 10th Generation Intel® Core™ i5-10500 4GB 1TB Windows 10 Home 3 Yrs Onsite

  ฿ 17,413.00 ฿ 17,413.00

  *ราคาพิเศษ ICT สำหรับหน่วยงานราชการ ที่มีใบสั่งซื้อเท่านั้น
  55R75PA#AKL
  10th Generation Intel® Core™ i5 Processor 10500 3.1GHz 6C
  4GB DDR4 2666MHz DIMM Memory
  1TB 7200RPM
  Integrated Graphics
  Realtek RTL8822CE ac 2x2 +Bluetooth 5 WW
  Windows 10 Home
  3Yrs onsite by HP

  DVD-RW
  HP Keyboard and Mouse
  HP Call Center 02 787 3344 / 1800 294 207 (โทรฟรี)

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 7. [SNS38MT001] Dell Optiplex 3080 MT i3-10100 4GB 1TB 3 Yrs ProSupport (ICT)

  ฿ 13,595.00 ฿ 13,595.00

  SNS38MT001
  10th Generation Intel® Core™ i3 Processor 10100
  4C 6MB 8T 3.6GHz up to 4.3GHz
  4GB
  DDR4 non ECC
  1TB 7200RPM SATA
  Integrated Graphics
  Ubuntu
  Mouse & Keyboard
  3 Yrs ProSupport

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 8. [SNS39SF001] Dell Optiplex 3090 SFF i3-10105 4GB 1TB UBT 3 Yrs ProSupport (ICT)

  ฿ 14,499.00 ฿ 14,499.00

  *ราคาพิเศษ ICT สำหรับหน่วยงานราชการ ที่มีใบสั่งซื้อเท่านั้น
  SNS39SF001
  10th Generation Intel® Core™ i3 Processor 10505
  4C 6MB 8T 3.7GHz up to 4.4GHz
  4GB
  DDR4 non ECC
  1TB 7200RPM SATA
  Intel® UHD Graphics 630
  Ubuntu
  8x DVD+/-RW 9.5mm Optical Disk Drive
  Mouse & Keyboard
  3 Yrs ProSupport

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 9. [SNS39MT001] Dell Optiplex 3090 MT i3-10105T 4GB 1TB UBT 3 Yrs ProSupport (ICT)

  ฿ 14,499.00 ฿ 14,499.00

  *ราคาพิเศษ ICT สำหรับหน่วยงานราชการ ที่มีใบสั่งซื้อเท่านั้น
  SNS39MT001
  10th Generation Intel® Core™ i3 Processor 10105
  4C 6MB 8T 3.7GHz up to 4.4GHz
  4GB
  DDR4 non ECC
  1TB 7200RPM SATA
  Intel® UHD Graphics 630
  Ubuntu
  8x DVD+/-RW 9.5mm Optical Disk Drive
  Mouse & Keyboard
  3 Yrs ProSupport

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 10. [402U8PA#AKL] HP 285 Pro G6 Athlon Gold PRO 3150G 4GB 1TB DVD DOS 3Yrs onsite ICT-17000

  ฿ 11,572.00 ฿ 11,572.00

  402U8PA#AKL
  AMD Athlon Gold PRO 3150G 3.50G 4C
  4GB DDR4 2666MHz
  1TB 7200RPM
  DVD-RW
  WIFI + BT
  DOS
  HP Keyboard and Mouse
  3Yrs onsite by HP
  ผ่าน HP Call Center 02 787 3344 / 1800 294 207 (โทรฟรี)

  รายละเอียดเพิ่มเติม
ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

รายการ 1-10 ของ 24

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
หน้า