ศูนย์บริการ แจ้งซ่อม

 

Acer Call Center
Tel. 02-153-9600
APC Customer Service (Mon-Fri : 8.30AM - 5.30PM)
Tel.02-617-5555
Email:[email protected]

Back UPS โทร 02-617-5555 กด 6 (จ.- ศ. : 8.30-17.30 น.)
กทม ปริมลฑณ เปลี่ยนในวันทำการถัดไป ตจว. ภายใน 3 วันทำการ

Basic Support (Mon-Fri : 9AM-6PM)
Tel. 02-670-7250 / 1800-006-007 (Toll-Free)
Email : [email protected]
Pro Support (24*7)
Tel. 02-670-7252 / 1800-060-143 (Toll-Free)
Email : [email protected]
DellEMC Call Center (Server / Storage / Network)
Basic Support Enterprise - Mon-Fri : 9AM-6PM
Tel. 02-670-7253 / 1800-060-009 (Toll-Free)
Pro Support Enterprise  24*7
Tel. 02-670-7251 / 1800-060-145 (Toll-Free)
Epson Call Center Mon-Fri : 8.30AM-5.30PM
Tel. 02-685-9899
Pantum Call Center : 02-725-6377
Email : [email protected]
Line : @pantumthailand
Service Center
HPE
Tel. 02-844-9622 , 001-800-441-4048
https://support.hpe.com/

HPE Aruba Call Center
Tel.02-844-9622 x 2
Web Support : https://asp.arubanetworks.com

HP Call Center
Tel. 02-787-3344
Tel. 1800-294-207 (Toll Free)
www.facebook.com/hpthailand
Brother Contact Center
Tel. 02-665-7777 / 0-2665-7778
Lenovo Call Center - Mon-Fri : 9AM-6PM
Tel. 02–104-0792

Tel. 1800-012-220
Email : [email protected]
Lenovo Premier Support - Mon-Fri : 9AM-8PM
Tel. 02–104-0791
Tel. 1800-012-250
Email : [email protected]
Microsoft Surface Commercial Support (Thailand)
Tel. 1800 012 705 Ext. 2 > 2 > 1
Web Support
SmartNet Phone Support
Tel. 02-104-0554 / 001-800-611-0754
Cisco Web Support
Small Business Phone Support
1800-012476
ภาษาไทย 02-012-2233 กด 2 (Technical Support)
Apple center
Tel.1800-019-900

Apple service
center