เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ : ราคา 9,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
• เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
• มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
ความเร็วในการพิมพ์ร่างสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)
• หน่วยความจำมาตรฐานไม่ต่ำกว่า 256 MB สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
• มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1200x1200 dpi
• มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
•  สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้
•  สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
• สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
• สามารถเชื่อมต่อทาง USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
• สามารถเชื่อมต่อ Port ในระบบเครือข่ายชนิด Internal Ethernet 10/100 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
• มีระบบป้อนกระดาษจากถาดบรรจุกระดาษมาตรฐาน (Tray) ได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
• สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

1 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
 1. [G3Q75A#ICT] HP LaserJet Pro MFP M227fdw Printer 3Yrs

  ฿ 8,400.00 ฿ 8,400.00
  • Print / Scan / Copy / Fax
  • พิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติ
  • ความเร็ว 28 แผ่นต่อนาที
  • พิมพ์แผ่นแรกออกใน 6.4 วินาที
  • แนะนำปริมาณการพิพม์ต่อเดือนที่ 250 ถึง 5500
  • รองรับงานหนักได้ถึงเดือนละ 30000 แผ่น
  • ความละเอียด 1200 x 1200 dpi
  • เชื่อมต่อด้วย USB & LAN & WIFI
  • เหมาะสำหรับใช้งาน 1 - 5 คน
  • ประกัน 3 ปี
  • ผ่าน HP Call Center 02 787 3344 / 1800 294 207 (โทรฟรี)
  รายละเอียดเพิ่มเติม
ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

1 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า