เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) : ราคา 7,900 บาท

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) : ราคา 7,900 บาท

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) : ราคา 7,900 บาท พฤษภาคม 2563

คุณลักษณะพื้นฐาน
• มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
• มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
• สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
• มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
• มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
• มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
• มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

 

ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

2 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
 1. [G3Q46A#ICT] HP LaserJet Pro M203dn Printer 3Yrs Onsite

  ราคาพิเศษ ฿ 5,900.00 ฿ 5,900.00 ราคาปรกติ ฿ 11,953.00

  *ราคาพิเศษ ICT สำหรับหน่วยงานราชการ ที่มีใบสั่งซื้อเท่านั้น

  • G3Q46A#ICT
  • พิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติ
  • ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที
  • พิมพ์แผ่นแรกออกใน 6.7 วินาที
  • แนะนำปริมาณการพิพม์ต่อเดือนที่ 250 ถึง 2500
  • รองรับงานหนักได้ถึงเดือนละ 30000 แผ่น
  • ความละเอียด 1200 x 1200 dpi
  • เชื่อมต่อด้วย 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Ethernet 10/100 network
  • ประกัน 3 ปี Onsite
  • ผ่าน HP Call Center 02 787 3344 / 1800 294 207 (โทรฟรี)
  รายละเอียดเพิ่มเติม
 2. [W1A53A#ICT] HP LaserJet Pro M404dn Printer 3Yrs Onsite

  ฿ 7,990.00 ฿ 7,990.00

  *ราคาพิเศษ ICT สำหรับหน่วยงานราชการ ที่มีใบสั่งซื้อเท่านั้น

  • พิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติ
  • ความเร็ว 38 แผ่นต่อนาที
  • พิมพ์แผ่นแรกออกใน 6.3 วินาที
  • แนะนำปริมาณการพิพม์ต่อเดือนที่ 750 ถึง 4000
  • รองรับงานหนักได้ถึงเดือนละ 80000 แผ่น
  • ความละเอียด 1200 x 1200 dpi
  • เชื่อมต่อด้วย USB, LAN & Mobile
  • ประกัน 3 ปี Onsite
  • ผ่าน HP Call Center 02 787 3344 / 1800 294 207 (โทรฟรี)
  รายละเอียดเพิ่มเติม
ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

2 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า