Notebook

ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

รายการ 1-10 ของ 839

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
 1. Dell Latitude 9410 2in1 i7-10610U(vPro) 16G 512SSD Win10P 3Yrs ProSupport

  ฟอร์ม ฿69,600.00 ฿69,600.00

  ถึง ฿105,370.00 ฿105,370.00 ราคาปรกติ ฿105,910.00

  14" FHD Anti-Glare
  i7-10610U 4C 1.8GHz 8M
  Windows 10 Pro
  16GB DDR4 2133MHz
  512GB M.2 SSD
  3Yr Pro Support + 3Yr battery

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 2. Dell Latitude 7210 2in1 i7-10610U(vPro)16G 512SSD Win10P 3Yrs ProSupport

  ฟอร์ม ฿61,200.00 ฿61,200.00

  ถึง ฿96,970.00 ฿96,970.00 ราคาปรกติ ฿97,510.00

  12.3" FHD Anti-Glare
  i7-10610U 4C 1.8GHz 8M
  Windows 10 Pro
  16GB DDR4 2133MHz
  512GB M.2 SSD
  3Yr Pro Support + 3Yr battery

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 3. Dell Latitude 5310 2in1 i5-10310U(vPro) 16G 256SSD Win10P 3Yrs ProSupport

  ฟอร์ม ฿46,200.00 ฿46,200.00

  ถึง ฿81,970.00 ฿81,970.00 ราคาปรกติ ฿82,510.00

  13.3" FHD Anti-Glare
  i5-10310U 4C 1.6GHz 6M
  Windows 10 Pro
  16GB DDR4 3200MHz
  256GB M.2 SSD
  3Yr Pro Support + 3Yr battery

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 4. Dell Latitude 9510 i7-10810U(vPro) 16G 512SSD Win10P 3Yrs ProSupport/Aluminum

  ฟอร์ม ฿72,400.00 ฿72,400.00

  ถึง ฿108,170.00 ฿108,170.00 ราคาปรกติ ฿108,710.00

  15.6" FHD Anti-Glare
  i7-10810U 6C 1.1GHz 12M
  Windows 10 Pro
  16GB DDR4 2133MHz
  512GB M.2 SSD
  3Yr Pro Support + 3Yr battery

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 5. Dell Latitude 7410 i7-10610U(vPro) 16G 512SSD Win10P 3Yrs ProSupport

  ฟอร์ม ฿52,800.00 ฿52,800.00

  ถึง ฿88,570.00 ฿88,570.00 ราคาปรกติ ฿89,110.00

  14" FHD Anti-Glare
  i7-10610U 4C 1.8GHz 8M
  Windows 10 Pro
  16GB DDR4 2666MHz
  512GB M.2 SSD
  3Yr Pro Support + 3Yr battery

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 6. Dell Latitude 7410 i5-10310U(vPro) 16G 256SSD Win10P 3Yrs ProSupport

  ฟอร์ม ฿45,300.00 ฿45,300.00

  ถึง ฿81,070.00 ฿81,070.00 ราคาปรกติ ฿81,610.00

  14" FHD Anti-Glare
  i5-10310U 4C 1.6GHz 6M
  Windows 10 Pro
  16GB DDR4 2666MHz
  256GB M.2 SSD
  3Yr Pro Support + 3Yr battery

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 7. Dell Latitude 7310 i5-10310U(vPro) 16G 256SSD Wim10P

  ฟอร์ม ฿46,200.00 ฿46,200.00

  ถึง ฿81,970.00 ฿81,970.00 ราคาปรกติ ฿82,510.00

  13.3" FHD Anti-Glare
  i5-10310U 4C 1.6GHz 6M
  Windows 10 Pro
  16GB DDR4 2666MHz
  256GB M.2 SSD
  3Yr Pro Support + 3Yr battery

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 8. Dell Latitude 5510 i5-10210U 8G 256SSD Win10P 3Yrs ProSupport/TitanGrey

  ฟอร์ม ฿34,100.00 ฿34,100.00

  ถึง ฿69,870.00 ฿69,870.00 ราคาปรกติ ฿70,410.00

  15.6" FHD Anti-Glare
  i5-10210U 6C 1.6GHz 6M
  Windows 10 Pro
  8GB DDR4 3200MHz
  256GB M.2 SSD
  3Yr Pro Support + 3Yr battery

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 9. Dell Latitude 5411 i7-10850H(vPro)(GeForceMX250) 16G 512SSD Win10P 3Yrs ProSupport/TitanGrey

  ฟอร์ม ฿53,700.00 ฿53,700.00

  ถึง ฿89,470.00 ฿89,470.00 ราคาปรกติ ฿90,010.00

  14" FHD Anti-Glare
  i7-10850U 6C 2.7GHz 12M
  GeForce MX250 NV N17S-G2
  Windows 10 Pro
  16GB DDR4 3200MHz
  512GB M.2 SSD
  3Yr Pro Support + 3Yr battery

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 10. Dell Latitude 5410 i5-10310U(vPro) 8G 256SSD Win10P 3Yrs ProSupport

  ฟอร์ม ฿36,900.00 ฿36,900.00

  ถึง ฿72,670.00 ฿72,670.00 ราคาปรกติ ฿73,210.00

  14" FHD Anti-Glare
  i5-10310U 4C 1.6GHz 6M
  Windows 10 Pro
  8GB
   DDR4 3200MHz
  256GB M.2 SSD
  3Yr Pro Support + 3Yr battery

  รายละเอียดเพิ่มเติม
ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

รายการ 1-10 ของ 839

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า