คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน

คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท ล่าสุด ธันวาคม 2564

#spec_ict #สเปคICT #คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน #งบ17000 #ธันวาคม2564 #2564

คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

 

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน พฤษภาคม 2563 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

รายการ 1-10 ของ 22

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
หน้า
 1. [55R76PA#AKL] HP ProDesk 400 G7 MT 10th Generation Intel® Core™ i3-10100 8GB 1TB Windows 10 Home 3Yrs onsite ICT-17000

  ฿ 15,870.00 ฿ 15,870.00

  *ราคาพิเศษ ICT สำหรับหน่วยงานราชการ ที่มีใบสั่งซื้อเท่านั้น
  55R76PA#AKL
  10th Generation Intel® Core™ i3-10100 3.6GHz 4C

  8GB DDR4 2666MHz
  1TB 7200RPM SATA
  Windows 10 Home
  Integrated Graphics
  Realtek RTL8822CE ac 2x2 +Bluetooth 5 WW
  DVD-RW
  HP Keyboard and Mouse
  3Yrs onsite by HP
  ผ่าน HP Call Center 02 787 3344 / 1800 294 207 (โทรฟรี)

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 2. [58V97PA#AKL] HP ProDesk 400 G7 MT 10th Generation Intel® Core™ i3-10105 8GB SSD256GB Windows 10 Home 3Yrs onsite ICT-17000

  ฿ 17,964.00 ฿ 17,964.00

  *ราคาพิเศษ ICT สำหรับหน่วยงานราชการ ที่มีใบสั่งซื้อเท่านั้น
  58V97PA#AKL
  10th Generation Intel® Core™ i3-10105 3.7GHz 4C

  8GB DDR4 2666MHz
  M.2 SSD 256GB
  Windows 10 Home
  Integrated Graphics
  Realtek RTL8821CE ac 1x1 +Bluetooth 4.2 WW
  DVD-RW
  HP Keyboard and Mouse
  3Yrs onsite by HP
  ผ่าน HP Call Center 02 787 3344 / 1800 294 207 (โทรฟรี)

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 3. [577Y6PA#AKL] HP ProDesk 400 G7 SFF 10th Generation Intel® Core™ i3-10100 4GB 1TB Windows 10 Home 3Yrs onsite ICT-17000

  ฿ 14,548.00 ฿ 14,548.00

  *ราคาพิเศษ ICT สำหรับหน่วยงานราชการ ที่มีใบสั่งซื้อเท่านั้น
  577Y6PA#AKL
  10th Generation Intel® Core™ i3-10100 3.6GHz 4C

  4GB DDR4 2666MHz
  1TB 7200RPM
  Windows 10 Home
  Integrated Graphics
  Intel Wi-Fi 6 AX201 ax 2x2 non-vPro +Bluetooth 5 WW
  DVD-RW
  HP Keyboard and Mouse
  3Yrs onsite by HP
  ผ่าน HP Call Center 02 787 3344 / 1800 294 207 (โทรฟรี)

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 4. [584Z8PA#AKL] HP 285 Pro G6 Ryzen3 PRO 4350G 8GB 1TB Windows 10 Home 3Yrs onsite ICT-17000

  ฿ 15,209.00 ฿ 15,209.00

  *ราคาพิเศษ ICT สำหรับหน่วยงานราชการ ที่มีใบสั่งซื้อเท่านั้น
  584Z8PA#AKL
  AMD Ryzen3 PRO 4350G 3.80GHz 4C

  8GB DDR4 3200MHz
  1TB 7200RPM
  Windows 10 Home
  Integrated Graphics
  Realtek RTL8821CE ac 1x1 +Bluetooth 4.2 WW
  DVD-RW
  HP Keyboard and Mouse
  3Yrs onsite by HP
  ผ่าน HP Call Center 02 787 3344 / 1800 294 207 (โทรฟรี)

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 5. [55R72PA#AKL] HP ProDesk 400 G7 MT 10th Generation Intel® Core™ i3-10100 4GB 1TB Windows 10 Home 3 Yrs Onsite

  ฿ 14,878.00 ฿ 14,878.00

  *ราคาพิเศษ ICT สำหรับหน่วยงานราชการ ที่มีใบสั่งซื้อเท่านั้น
  55R72PA#AKL
  10th Generation Intel® Core™ i3 Processor 10100 3.6GHz 4C
  4GB DDR4 2666MHz DIMM Memory
  1TB 7200RPM
  Integrated Graphics
  Windows 10 Home
  Realtek RTL8822CE ac 2x2 +Bluetooth 5 WW

  3Yrs onsite by HP

  DVD-RW
  HP Keyboard and Mouse
  HP Call Center 02 787 3344 / 1800 294 207 (โทรฟรี)

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 6. [5C141PA#AKL] HP 280 Pro G8 10th Generation Intel® Core™ i3-10105 4GB 1TB Windows 11 Home 3Yrs onsite ICT-17000

  ฿ 13,776.00 ฿ 13,776.00

  *ราคาพิเศษ ICT สำหรับหน่วยงานราชการ ที่มีใบสั่งซื้อเท่านั้น
  5C141PA#AKL
  10th Generation Intel® Core™ i3-10105 3.70GHz 4C

  4GB DDR4 2666MHz
  1TB 7200RPM
  Integrated Graphics
  Windows 11 Home
  Realtek RTL8821CE ac 1x1 +Bluetooth 4.2 WW
  DVD-RW
  HP Keyboard and Mouse
  3Yrs onsite by HP
  ผ่าน HP Call Center 02 787 3344 / 1800 294 207 (โทรฟรี)

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 7. [570P3PA#AKL] HP 285 Pro G6 Ryzen3 PRO 4350G 4GB 1TB Windows 10 Home 3Yrs onsite ICT-17000

  ฿ 14,438.00 ฿ 14,438.00

  *ราคาพิเศษ ICT สำหรับหน่วยงานราชการ ที่มีใบสั่งซื้อเท่านั้น
  570P3PA#AKL
  AMD Ryzen3 PRO 4350G 3.80GHz 4C

  4GB DDR4 3200MHz
  1TB 7200RPM
  Windows 10 Home
  Integrated Graphics
  Realtek RTL8821CE ac 1x1 +Bluetooth 4.2 WW
  DVD-RW
  HP Keyboard and Mouse
  3Yrs onsite by HP
  ผ่าน HP Call Center 02 787 3344 / 1800 294 207 (โทรฟรี)

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 8. [11CCS00S00] Lenovo ThinkCenter V55t-15API Ryzen3 3200G 4GB 256SSD WiFi 3Yrs

  ฿ 9,000.00 ฿ 9,000.00

  Ryzen3 3200G 4C 3.6/4.0GHz 4MB
  4GB DIMM DDR4-2666
  256GB SSD M.2 2280 NVMe Opal
  Radeon Graphic
  OS : None
  3Yrs Onsite

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 9. [11KJ003MTA] Lenovo Desktop V55t TW Ryzen3 3200G 4GB 1TB 3Yrs

  ฿ 10,467.00 ฿ 10,467.00

  11KJ003MTA
  Ryzen 3-3200G 3.6GHz 4C
  4GB UDIMM DDR4 2933MHz
  Integrated Graphics
  1TB 7200RPM
  OS None
  3Yrs Onsite
  Keyboard, Mouse

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 10. [156R8PA#AKL] HP Pro AMT Ryzen3-PRO 3200G 4GB 1TB DOS DVDRW 3Yrs onsite ICT Spec 17,000

  ฟอร์ม ฿ 11,572.00 ฿ 11,572.00

  ถึง ฿ 65,527.00 ฿ 65,527.00

  AMD Ryzen3-PRO 3200G 4C 3.6/4.0GHz 4MB
  4GB DDR4-2666 SDRAM

  1TB 7200rpm SATA
  DVDRW
  Free DOS 2.0
  Mouse & Keyboard
  3Yrs onsite NBD by HP

  รายละเอียดเพิ่มเติม
ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

รายการ 1-10 ของ 22

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
หน้า